Alle offshore windparken ter wereld op één interactieve kaart

Alle offshore windparken ter wereld op één interactieve kaart

Wereldwijd zijn er 62 offshore windparken in gebruik. Het overgrote merendeel is in Europa te vinden en het grootste is de London Array met een capaciteit van 630 MW. Carbon Brief maakte een interactieve kaart aan de hand van data van Wikipedia.

Tot op heden is het Verenigd Koninkrijk de absolute winnaar wanneer het aankomt op offshore windparken. De windparken van het VK genereren vandaag de dag 5GW aan energie van het wereldwijde totaal van 8.9 GW. Van de 62 windparken zijn er maar liefst 25 te vinden voor de kust van het VK en begin deze maand keurde de Britse overheid een voorstel goed voor een nieuw windpark bij Dogger Bank, dat nog eens 2.4GW moet gaan opleveren.

VK van de troon

Maar het VK is niet alleen in deze grootse investeringen: in 2014 bouwde Duitsland meer capaciteit dan het VK, en zodra deze in gebruik worden genomen, is de kans groot dat het Verenigd Koninkrijk van de eerste plaats gestoten gaat worden. De data van de kaart zijn hier en daar discutabel: Nederland zou volgens deze kaart in het bezit zijn van vier werkende offshore windparken; het zijn er echter twee.

Het windpark Luchterduinen is bijvoorbeeld nog in aanbouw, terwijl de kaart beweert alleen windparken die daadwerkelijk in gebruik zijn te bevatten. Daarbij is het twijfelachtig welke windparken er echt als offshore moeten worden gezien, sinds de term ‘nearshore’ geïntroduceerd is. In dat geval is Windpark Irene Vorrink twijfelachtig: dit bevindt zich nog geen kilometer van het vaste land in het IJsselmeer.

Afgezien van deze kanttekeningen is de kaart van Carbon Brief duidelijk en beknopt. Het geeft een goed beeld van de vooruitstrevendheid waarmee Europa windenergie realiseert.

Windparken Europa
Klik hier voor de interactieve wereldkaart van de offshore windparken.

Bron: Carbon Brief