Cañete: niet alleen mitigatie maar ook adaptatie van belang in Parijs

Cañete: niet alleen mitigatie maar ook adaptatie van belang in Parijs

“Alle landen in de wereld moeten zich voorbereiden op de negatieve effecten van klimaatverandering”, zei de Eurocommisaris voor Klimaatactie en Energie tijdens een bezoek aan het Pacifische Eilanden Forum.

“De verwoestingen veroorzaakt door cycloon Pam afgelopen maart demonstreerden eens te meer hoe kwetsbaar deze regio is voor natuurrampen die waarschijnlijk vaker en heftiger zullen voorkomen in de toekomst. Het dagelijks leven en de bestaansmiddelen van jullie burgers wordt nu al geraakt door overstromingen, droogtes en een stijgende zeespiegel – de nieuwe realiteit van een opwarmende wereld.”

Dat zei Eurocommisaris Cañete in zijn toespraak op het Forum, een intergouvermentele organisatie ter bevordering van samenwerking tussen staten in de Pacifische Oceaan, dat werd gehouden in Papoea-Nieuw-Guinea.

Samenwerken in Parijs

Hij riep de Pacifische eilandstaten op om met de EU op te trekken tijdens de onderhandelingen op de VN klimaattop in Parijs, zoals ze dat in het verleden ook hebben gedaan. Vanwege hun kwetsbaarheid willen kleine eilandstaten dat de conferentie niet alleen gaat over het voorkomen van klimaatverandering, maar ook over collectieve oplossingen voor schade die wordt geleden door de gevolgen ervan.

In zijn toespraak erkende Cañete de situatie: “De focus voor de overeenkomst in Parijs moet mitigatie zijn. Echter, laat mij u ervan verzekeren dat voor de EU, adaptatie en verlies en schade met dezelfde prioriteit en urgentie behandeld moeten worden als mitigatie.”

De EU is de grootste klimaatdonor in de wereld, vulde hij aan. In 2013 besteedde de Unie € 9,5 miljard aan klimaatactie in ontwikkelingslanden.

Beeld zeespiegelstijging: go_greener_oz / go_greener_oz