Alle projecten voor duurzame opwekking in kaart

Alle projecten voor duurzame opwekking in kaart

Het kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven HIER opgewekt start met de Lokale Energie Monitor als totaaloverzicht van alle projecten voor lokale duurzame energieopwekking.

Persbericht – HIER opgewekt publiceert dit najaar, met ondersteuning van een groot aantal bij de sector betrokken partijen, de Lokale Energie Monitor: de eerste jaarrapportage over, voor en door de collectieve energiesector in Nederland. Deze geeft zicht in de gezamenlijke impact van alle lokale projecten en initiatieven. Doel is een jaarlijks terugkerende systematische en kwantitatieve analyse van de ontwikkelingen in de lokale energiesector. Deze maand start de dataverzameling.

Medewerking lokale initiatieven cruciaal

Medewerking van lokale duurzame energie-initiatieven is enorm belangrijk. De Lokale Energie Monitor moet laten zien wat het resultaat is van alle initiatieven bij elkaar; als landelijk collectief. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Er worden geen individuele gegevens gerapporteerd zonder toestemming. De onderzoeksformulieren zijn te vinden op de website van HIER opgewekt.

Sible Schöne van HIER opgewekt: ‘De beweging van lokaal duurzaam ontwikkelt zich en wordt steeds professioneler. Er is vanuit het bedrijfsleven en vanuit overheden een groeiende vraag naar goede informatie. Wat is de impact van al deze lokale inspanningen? Hoeveel initiatieven zijn er actief? In hoeverre dragen projecten bij aan de realisatie van de nationale duurzaamheidsdoelstellingen? Met de Lokale Energie Monitor geven we daar een eerste antwoord op.’

De Lokale Energie Monitor is een initiatief van HIER opgewekt, waarin het HIER klimaatbureau en ODE decentraal samenwerken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Anne Marieke Schwencke. Er wordt nauw samengewerkt met regionale partners uit de coöperatieve beweging, landelijke monitoringexperts van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Energie Centrum Nederland (ECN), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en met de netbeheerders en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De uitkomsten van de Lokale Energie Monitor worden op 20 november 2015, tijdens het Evenement HIER opgewekt, bekendgemaakt. Om trends goed te kunnen volgen, wordt de monitor jaarlijks herhaald.

Bedrijven, leveranciers, installateurs en initiatiefnemers van energieprojecten en -corporaties die betrokken zijn bij gerealiseerde projecten in lokale energieopwekking worden opgeroepen mee te doen aan de Lokale Energie Monitor.

Collectieve initiatieven kunnen informatie over hun project aanmelden bij HIER opgewekt.

Bron: Persbericht HIER opgewekt.

Beeld lokale-opwek: publiek domein / publiek domein