EU op schema met energiedoelstellingen 2020, Nederland niet

EU op schema met energiedoelstellingen 2020, Nederland niet

De Europese Unie is op weg om de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 te halen. Maar niet dankzij Nederland, dat weer allerlei benchmarks niet gehaald heeft.

De EU ligt goed op schema met de 3 x 20 doelstellingen, zo blijkt uit een rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA). De uitstoot van broeikasgas was in 2013 met 19,8% gereduceerd t.o.v. 1990 en daarmee is de doelstelling van 20% al bijna gehaald. Verwacht wordt dat in 2020 een vermindering van 24 tot 25% zal worden gerealiseerd.

De doelstelling van 20% hernieuwbare energie ligt met 15% in 2013 ook boven de vastgestelde tussentijdse doelen. Het is mogelijk om de 2020 doelstelling te halen, maar er wordt wel opgemerkt dat het laag hangend fruit geplukt is. Nieuwe duurzame energiecapaciteit zal daarom minder makkelijk te realiseren zijn.

Ook het energiebesparingdoel van 20% ligt op schema en zal, als de vaart erin blijft, in 2020 gehaald worden.

202020-doelstellingen
Bron: EMA 2015. Klik om te vergroten.

Nederlandse onkunde

Nederland heeft twee van de drie doelstellingen niet gehaald. Zowel op het punt van energiebesparing als op het aandeel duurzame energie schoot Nederland tekort. Alleen het terugdringen van broeikasgassen ligt op schema. Daarmee bevinden we ons bij een kleine minderheid van lidstaten die twee doelen niet hebben gehaald; zie de figuur hieronder.

3-doelen
Bron: EMA 2015 Klik om te vergroten.

EU Doelstellingen voor 2030

In oktober 2014 zijn de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 vastgesteld: 40% broeikasgasreductie, 27% hernieuwbare energie en 27% energiebesparing. Het EMA stelt dat er nog flink moeite zal moeten worden gedaan om ook die doelstellingen te halen. Het terugdringen van emissies zal bijvoorbeeld met veel grotere jaarlijkse stappen moeten:

GHG-emission_trends
Bron: EMA 2015 Klik om te vergroten.

Beeld 202020-doelstellingen: Europees Energieagentschap / Europees Energieagentschap
Beeld 3-doelen: Europees Milieuagentschap / Europees Milieuagentschap
Beeld GHG-emission_trends: Europees Milieuagenstschap / Europees Milieuagenstschap
Beeld Middelgrunden_wind_farm: Kim Hansen / Kim Hansen