‘Verschuiving energiebelasting leidt tot meer energiebesparing’

‘Verschuiving energiebelasting leidt tot meer energiebesparing’

Terugdringen van het gasverbruik in huishoudens kan behalve door besparing ook bereikt worden door over te stappen op andere technieken. CE-Delft publiceerde de uitkomst van een studie naar het gelijktrekken van de energiebelasting op gas en elektriciteit, op basis van de CO2-inhoud.

De energiebelasting op elektriciteit in de eerste schijf bedraagt 11,96 cent per kWh. Per m3 gas is dat 19,11 cent. Deze bedragen zijn relevant voor verreweg de meeste huishoudens en kleinzakelijke verbruikers. Maar een kubieke meter gas heeft bijna tien keer meer energie-inhoud dan één kWh elektriciteit.

Voor het verlagen van gasverbruik en het overstappen op elektriciteit, zoals gebeurt bij nul-op-de-meter woningen, is de huidige verdeling van de energiebelasting geen stimulans. Terugdringen van het gasverbruik in huishoudens kan behalve door besparing, ook bereikt worden door over te stappen op andere technieken, zoals de warmtepomp, de WKO of aansluiting op duurzame warmtenetten.

Meer energiebesparing

In het rapport van CE-Delft wordt een analyse gemaakt van de effecten van een verschuiving van de belasting op elektriciteit naar gas, zodat een meer gelijkwaardige belasting ontstaat. Men schrijft: ‘Als de energiebelasting op gas net zo hoog wordt als op elektriciteit, dan leidt dat tot meer energiebesparing, meer warmtelevering en een hoger rendement voor zonneboilers en warmtepompen. De bruto-inkomsten van het Rijk stijgen bovendien fors, wat gezien kan worden als onderdeel van de vergroening van het belastingstelsel als de extra inkomsten via de inkomstenbelasting worden teruggesluisd.

Eerder rendabel

Belangrijk effect van hogere belastingen en de al voorgenomen stijging van de Opslag Duurzame Energie (ODE) met een factor 10 tot 2023, is dat voor huishoudens investeringen in energiebesparende maatregelen sneller rendabel zullen zijn. Maar ook, zegt het rapport, zal de substitutie van gas door elektriciteit (met een warmtepomp) of warmte (geothermie, stadswarmte) aantrekkelijker worden.

In het rapport wordt ook gekeken naar de effecten voor verschillende inkomensgroepen. Hier dreigt wel een probleem. Voor lagere inkomens vormen de energiekosten al een groot deel van het huishoudbudget, en deze druk zal toenemen. Tegelijk is deze inkomensgroep lang niet altijd in staat om te investeren in energiebesparende maatregelen. Goedkope woningen voor lagere inkomens zijn zeker bij het energielabel G in feite extra duur.

Lees het volledige rapport van CE Delft: ‘Verschuivingen energiebelasting‘. De studie is verricht in opdracht van Eneco.

 

 

Beeld : Alfred Palmer / Alfred Palmer