Duitsland op weg naar 33% duurzame elektriciteit

Duitsland op weg naar 33% duurzame elektriciteit

De Duitsers gaan in 2015 een nieuw duurzaamheidsrecord halen. Toch wordt vooral opgeroepen de inspanningen te verhogen.

In 2015 zal Duitsland waarschijnlijk een derde van het bruto stroomverbruik uit hernieuwbare bronnen halen. In 2014 was dit nog 27%.

Het bericht komt van de Duitse Vereniging voor de Energie en Water Industrieën (BDEW) en het Centrum voor Zonne-energie en Waterstof Onderzoek (ZSW). Verwacht wordt dat in totaal 193 miljard kWh uit zon, wind en andere duurzame bronnen opgewekt zal worden. Het cijfer is een voorlopige schatting, omdat de maanden november en december vanzelfsprekend nog niet zijn inbegrepen. In de berekening zijn daarvoor gemiddelden gebruikt.

Stijgende druk

‘Het maakt niet uit wat het uiteindelijke exacte cijfer zal zijn’, zegt Hildegard Müller, voorzitter van de BDEW. ‘Het is duidelijk dat hernieuwbare bronnen in de Duitse stroommix verder aan belang winnen. Tegelijkertijd stijgt daardoor de druk om duurzame bronnen in het systeem te integreren. We moeten aan de slag met de aanleg van transmissie en distributienetwerken.’

Volgens Frithjof Staiß, uitvoerend directeur van ZSW, tonen de cijfers aan dat de Energiewende op een veelbelovende weg is. ‘Het stijgende aandeel van duurzame bronnen maakt Duitsland steeds onafhankelijker van fossiele brandstoffen en dat draagt bij aan het halen van de klimaatdoelen. Desalniettemin zijn er meer inspanningen nodig die voorbijgaan aan elektriciteit alleen. Stroom, warmte en mobiliteit moeten sterker aan elkaar gekoppeld worden en als een gezamenlijk systeem geoptimaliseerd worden.’