‘Fossiele energie lobby heeft overhand in Brussel’

‘Fossiele energie lobby heeft overhand in Brussel’

Tachtig procent van de lobbygesprekken die plaatsvonden op de dossiers energie en klimaat werden gehouden met de private sector.

Lobbyisten van de traditionele energiebedrijven hebben veel beter toegang tot de eurocommissarissen Miguel Arias Cañete (Klimaat en Energie) en Maroš Šefčovič, (vice-president voor de Energie Unie) en hun teams dan maatschappelijke organisaties en duurzame energiebedrijven.

Dat wordt geconcludeerd uit de openbare agenda’s van de twee eurocommissarissen door de onderzoeks- en campagnegroep Corporate Europe Observatory (CEO). Deze groep heeft als doel de invloed van het bedrijfsleven op de politiek in kaart te brengen. Het onderzoek is gebaseerd op de agenda’s sinds het aantreden van de eurocommissarissen op 1 november 2014.

Private sector heeft betere toegang

Van de 516 vergaderingen waren er 413 met bedrijven en brancheorganisaties. Slechts 79 vergaderingen waren met maatschappelijke organisaties. Vaak schuiven bij vergaderingen meerdere partijen aan, deze classificeert CEO als ontmoetingen. Tijdens vergaderingen met maatschappelijke organisaties schoven gemiddeld 2.6 partijen aan, terwijl dat bij bedrijven gemiddeld 1.6 is. Dat toont aan dat bedrijven niet alleen vaker op bezoek mogen komen, maar de aandacht van de eurocommissarissen en hun teams met minder andere partijen hoeven te delen.

Fossiele industrie heeft luisterend oor

Van alle bedrijven in de energiesector heeft fossiele energie industrie veruit het meest contact met de twee eurocommissarissen. Cañete had in totaal 78 ontmoetingen met bedrijven in de energiesector waarvan 66 uit de fossiele industrie. Dat contrasteert sterk met het aantal ontmoetingen met duurzame energiebedrijven: 3 in het totaal. Šefčovič had in totaal 34 ontmoetingen met energiebedrijven, waarvan 29 uit de fossiele industrie en 1 uit de duurzame energiesector.

De meest populaire lobbyisten zijn van BP en E.ON. Elk hadden ze 15 ontmoetingen met de bestuurders of hun teams. Daarna volgt Statoil (14) en Shell, Engie en Iberdrola (elk 12). Daar tegenover staat dat slechts zes duurzame energie brancheorganisaties deel hebben genomen aan vergaderingen.

Grote energie dossiers

Lobbyisten zoeken toegang tot de bestuurders om hun mening te geven over politieke thema’s die spelen. Grote dossiers die dit jaar hoog op de agenda staan, zijn de VN-klimaattop in Parijs, de herziening van het emissiehandelssysteem, de inrichting van de Europese energie unie en nieuwe richtlijnen voor de uitlaatgassen van auto’s.

Beeld Europese Commissie: Sébastien Bertrand / Sébastien Bertrand