IEA: Duurzame bronnen streven kolen voorbij rond 2030

IEA: Duurzame bronnen streven kolen voorbij rond 2030

De World Energy Outlook (WEO) heeft dit jaar een extra focus op de gevolgen van klimaatacties op de energievoorziening. Het rapport dat jaarlijks wordt uitgebracht door het Internationale Energieagentschap (IEA) is een van de belangrijkste vooruitzichten op de ontwikkeling van de energiesector.

Op dit moment zijn duurzame technologieën gezamenlijk de tweede grootste bron voor elektriciteitsopwek. Kolengestookte elektriciteitsproductie staat op één met 41%. Dit aandeel zal in de periode tot 2030 afnemen naar 30%, terwijl het aandeel duurzaam blijft groeien: in 2014 was de helft van alle nieuw opgestelde capaciteit duurzaam. Dit zal er toe leiden dat het aandeel duurzame bronnen rond 2030 groter zal zijn kolengestookte centrales in de elektriciteitsvoorziening. De snelle groei is voor een groot deel te danken aan de beleidsmaatregelen op nationaal en supranationaal niveau om duurzame energie te stimuleren.

Ook voor andere energiedragers zal duurzaam steeds meer leidend worden. Het aandeel niet-fossiele brandstoffen zal wereldwijd stijgen van 19% nu naar 25% in 2040. De IEA baseert zich voor die prognoses onder meer op de nationale toezeggingen die landen hebben gedaan voor de VN-klimaattop in Parijs.

Energiebesparing

De vraag naar energie zal met een derde stijgen in de periode tot 2040. De groei zal volledig plaatsvinden in opkomende economieën. In de OESO-landen zal de vraag juist dalen doordat economische groei en energiegebruik steeds verder ontkoppeld worden. Ook afname van de bevolking en veranderende economische activiteiten dragen hiertoe bij. De ontkoppeling van economische groei en energieverbruik toont aan dat energiebesparingsmaatregelen vruchten afwerpen.

Fatih Birol, de directeur van het IEA, zei: ‘Als grootste bron van de mondiale broeikasgasuitstoot moet de energiesector in het centrum staan van de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. Tijdens de klimaattop in Parijs moeten wereldleiders een duidelijke richting aangeven voor de versnelde transformatie van de mondiale energiesector.’

Beeld duurzame elektriciteit: Armin Kübelbeck / Armin Kübelbeck