Green deal voor regionaal warmtenet Amsterdam

Green deal voor regionaal warmtenet Amsterdam

Woensdag 11 november tekenden 26 partijen de Green Deal voor een groot regionaal warmtenet in de metropoolregio Amsterdam. Het ‘open’ warmtenet zou 400.000 woningen van warmte kunnen voorzien.

De Green Deal is een samenwerkingsovereenkomst voor het ontwerpen van een regionaal warmtenet en ontwikkelen van een verdienmodel daarvoor. Dit meldt Provincie Noord-Holland. De metropoolregio Amsterdam – het gebied van IJmuiden tot Almere en van Purmerend tot Aalsmeer – leent zich voor de inzet van warmte als alternatief voor aardgas. Bedrijven als Tata Steel en Forbo, elektriciteitscentrales van Nuon,  de afvalenergiecentrale AEB, maar ook datacenters kunnen warmte leveren aan een groot regionaal net. Aan het programma draagt het ministerie van Economische Zaken 330.000 euro bij.

Volgens de samenwerkende partijen is een regionaal warmtenet de meest voordelige manier om een grote hoeveelheid woningen te verwarmen. Alternatieven als isolatie van woningen tot energielabel A+ en toepassen van warmtepompen levert een grotere bijdrage aan CO2-reductie, maar deze individuele oplossingen zijn vele malen duurder dan de investering in een grootschalig warmtenet. Voordeel van het warmtenet is het gebruik van industriële restwarmte als bron, die op termijn vervangen kan worden door meer duurzame bronnen zoals geothermie. In de plannen wordt ook gedacht aan het gebruiken van windenergie; als windparken op de Noordzee meer elektriciteit leveren dan er op dat moment nodig is, kan hiermee water opgewarmd worden.

Open netwerk

Volgens de provincie zal bij de planvorming de consument van de warmte een centrale plaats innemen. Huishoudens willen keuzes kunnen maken tussen verschillende contracten, zegt men. Verschuiving tussen kosten voor vastrecht en warmteafname, een vast bedrag per maand of de keuzemogelijkheid voor 100% groene warmte. Ook moet het netwerk opengesteld worden voor andere, kleine producenten van restwarmte. Dit geldt nog niet voor de bestaande warmtenetten in Amsterdam; bewoners hebben geen keuzevrijheid en betalen niet alleen voor de warmte, maar dragen ook een premie af voor het niet hebben van een gasgestookt verwarmingssysteem.

Alternatief voor gas

De vraag of een warmtenet dat gebruik maakt van industriële restwarmte en warmte van energiecentrales ook duurzaam is, wordt niet beantwoord. Wel kan met het warmtenet het verbruik van aardgas vermeden worden. Jaarlijks verstoken de woningen die op termijn op het net aangesloten kunnen worden, nu nog voor 400 miljoen euro aan gas. Dit is gelijk het omzetpotentieel voor de warmtelevering.

‘Warmte is cool’

De partijen gaan aan de slag om proposities te maken voor woningcorporaties, bedrijven, particulieren en huurders. Om een breder publiek te informeren over de plannen is een website gemaakt met de enthousiaste titel ‘warmte is cool‘ en een aantrekkelijke animatie. Op deze site is ook het rapport van CE-Delft te vinden en de inhoud van de Green Deal.

Deelnemende partijen: AEB Amsterdam, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, Amsterdam Economic Board, Cofely Energy Solutions BV, Eneco Warmte en Koude, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Amstelveen, Gemeente Amsterdam, Gemeente Beverwijk, Gemeente Diemen, Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Heemskerk, Gemeente Uithoorn, Gemeente Velsen, Gemeente Zaanstad, Greenport Aalsmeer, HVC, Nuon Warmte, OCAP, Omgevingsdienst IJmond, Provincie Noord-Holland, Stadsverwarming Purmerend, TATA Steel IJmuiden BV, Ennatuurlijk en Veolia. Daarnaast hebben tien woningcorporaties een ‘letter of intent’ getekend.

 

Beeld nuon-velzen: Michielverbeek