Smart Energy Cities start met 12 kickstartprojecten

Smart Energy Cities start met 12 kickstartprojecten

De uitvoeringsfase van de Green Deal Smart Energy Cities kan beginnen. In vijf deelnemende gemeenten wordt een twaalftal projecten in de praktijk getoetst. Hiermee loopt het programma op schema.

Persbericht – De Green Deal Smart Energy Cities gaat een volgende fase in, meldt Netbeheer Nederland. Dit publiek-private samenwerkingsverband heeft de afgelopen jaren gezamenlijk meer dan vijftig potentiële locaties en tweehonderd innovaties geïnventariseerd. In deze nieuwe fase worden uitgedachte ideeën nu in de praktijk gebracht. Hiervoor zijn door de vijf deelnemende gemeenten twaalf ‘kickstartprojecten’ opgeleverd die in 2016 uitgevoerd gaan worden. In de laatste fase (2017 t/m 2019) worden de ervaringen die zijn opgedaan benut om de uiteindelijke doelstelling te realiseren.

Smart Energy Cities

Het programma van de Green Deal Smart Energy Cities loopt tot eind 2019 en heeft als doel gebruikers en eigenaren van 100.000 gebouwen en (delen van) stadswijken te voorzien van state-of-the-art-oplossingen voor slimme, decentraal georiënteerde energievoorzieningen. Dat gaat niet alleen over energiebesparing en de toepassing van lokale, duurzame energiebronnen en nieuwe energiediensten, maar ook over het optimaliseren en waar mogelijk combineren van infrastructuren voor warmte, koude en elektriciteit.

De deelnemende partijen in deze Green Deal zijn: vijf gemeenten, vier topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s) uit de topsector Energie, het TKI uit de Creatieve Industrie – CLICKNL, Netbeheer Nederland en het ministerie van Economische Zaken. De gemeenten zijn: Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Enschede en Groningen. De TKI’s uit de Topsector Energie zijn: EnerGO, Gas, Solar Energy, en Switch2SmartGrids.
Drie doelstellingen van Green Deal Smart Energy Cities:

  • een versnelde overgang naar een slimmere en duurzamere energievoorziening;
  • betrekken en activeren van bewoners, gebruikers en consumenten van de gebouwen;
  • meer banen, door versneld marktrijp en concurrerend maken van innovaties.

De Green Deal draagt daarmee tevens bij aan het realiseren van de doelstellingen van het Energieakkoord voor duurzame groei.

Van het programma is een tussenrapportage gemaakt: ‘Eindrapport fase 2, aanpak fase 3‘.

 

Beeld globe_green: Olearys - cropped