Sluiten kolencentrales kost ‘slechts’ 300 miljoen euro per jaar

Sluiten kolencentrales kost ‘slechts’ 300 miljoen euro per jaar

In een open brief, gepubliceerd in Trouw, roepen 64 hoogleraren het kabinet op om alle werkende kolencentrales te sluiten vóór 2020.

Volgende week is de VN-klimaattop in Parijs en het kabinet debatteert morgen over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie. Onder leiding van initiatiefnemer hoogleraar transitiemanagement Jan Rotmans is de oproep tot stand gekomen. In de aanloop naar de conferentie ontstaan steeds meer initiatieven.

Duitsland besloot acht bruinkoolcentrales stil te leggen, schrijft Trouw. Het Verenigd Koninkrijk wil alle kolengestookte centrales binnen tien jaar uitschakelen. De OESO noemde het wereldwijde gebruik van kolencentrales ‘de grootste klimaatbedreiging’. De hoogleraren vinden dat Nederland het voorbeeld van andere landen moet volgen.

‘Kosten zijn te overzien’

In de open brief wordt uiteengezet welke bijdrage aan de CO2-reductie de sluiting van kolencentrales kan hebben. Omdat gasgestookte centrales het gemis aan elektriciteit opvangen, is sprake van een verschuiving, maar is nog steeds netto bijna 10% vermindering in uitstoot te realiseren. Daarmee wordt het doel om 25% te halen ruimschoots gehaald, zo berekenen de briefschrijvers. Ook draagt het bij aan terugdringen van fijnstof, stikstofdioxide en zware metalen.

De kosten voor sluiting zouden maximaal 800 miljoen euro per jaar bedragen. Maar daar tegenover staan baten in de vorm van lagere SDE+ uitgaven, voor biomassabijstook. Voor 2020 bedragen de netto kosten zo’n 300 miljoen euro per jaar, exclusief maatschappelijke baten als minder vervuiling en lagere gezondheidsrisico’s.

Hieronder de namen van de ondertekenaars, ook via Trouw:

Prof. dr. Jan Boersema hoogleraar milieukunde Leiden/Amsterdam VU
Prof.dr. Theo Beckers hoogleraar vrijetijdswetenschappen en adviseur Brabants centrum duurzame ontwikkeling Tilburg
Prof. dr. Jeroen van den Bergh hoogleraar milieueconomie Barcelona/Amsterdam VU
Prof. dr. Frank Biermann hoogleraar politicilogie en milieubeleid Amsterdam VU
Prof.dr.ir. Han Brezet hoogleraar duurzame productontwikkeling Delft
Prof. dr. ir. Bert Brunekreef hoogleraar milieu-epidemiologie Utrecht
Prof. dr. Bram Buscher hoogleraar sociologie van ontwikkeling en verandering Wageningen
Prof.dr. Gerard van Bussel hoogleraar windenergie Delft
Prof. dr. Marcel Canoy distinguished lecturer Erasmus School of Accounting and Assurance
prof. dr. Marcel Dicke hoogelaar entomologie Wageningen
Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen hoogleraar klimaatontwerp en duurzaamheid Delft
Prof.dr. Ellen van Donk hoogleraar aquatische ecologie Utrecht
Prof.dr. Peter Driessen hoogleraar milieu-maatschappijwetenschappen Utrecht
Prof.dr.ir. Klaas van Egmond hoogleraar geowetenschappen/milieukunde Utrecht
Prof.dr. Josee van Eijndhoven emeritus-hoogleraar duurzaamheidsmanagement Rotterdam
Prof.dr. John Grin hoogleraar beleidswetenschap en systeeminnovaties Amsterdam
Prof.dr.ir. Michiel Haas emeritus-hoogleraar duurzaamheid en materialen Delft
Prof.dr. Wim Hafkamp hoogleraar milieukunde Rotterdam
Prof. Dr. Maarten Hajer hoogleraar urban futures in Utrecht
Prof. Dr. Ir. Anke van Hal hoogleraar duurzaam bouwen Nyenrode en Delft
Prof.dr.ir. Arjen Hoekstra hoogleraar watermanagement Twente
prof. dr. Kees Hummelen hoogleraar organische chemie Groningen
Prof.dr. Harry Hummels hoogleraar ethiek, organisatie en samenleving Maastricht
Prof.dr Ekko van Ierland hoogleraar milieu-econmie Wageningen
Prof.dr. Jan Jonker hoogleraar duurzaamheid Nijmegen
Prof.dr. Rene Kemp hoogleraar innovatie en duurzame ontwikkeling Maastricht
Prof.dr. Alfred Kleinknecht emeritus-hoogleraar economie van innovatie Delft
Prof.dr. Carolien Kroeze hoogleraar management, wetenschap en technologie Open Universiteit/Wageningen
Prof.dr. Rik Leemans hoogleraar milieu-systeemanalyse Wageningen
prof. dr. Harro van Lente hoogleraar filosofie van duurzame ontwikkeling Maastricht
Prof.dr. Pieter Leroy hoogleraar beleidswetenschappelijke milieukunde Nijmegen
Prof.dr. Derk Loorbach hoogleraar socio-economische transities Rotterdam
Prof.ir. Peter Luscuere hoogleraar Building Services Delft
Prof.dr. Pim Martens hoogleraar duurzame ontwikkeling Maastricht
Prof. dr. Cees Midden emeritus-hoogleraar cultuur en technologie Maastricht
Prof.dr. Henk Moll hoogleraar natuurlijke hulpbronnen, duurzame productie en consumptie Groningen
Prof dr. Wolf Mooij hoogleraar aquatische ecologie Wageningen
Prof.dr. Paquita Pérez Salgado hoogleraar Unesco-leerstoel voor duurzame ontwikkeling Open Universiteit
Prof.dr. Sjoerd Romme hoogleraar ondernemerschap en innovatie Eindhoven
Prof. Dr. Annemieke Roobeek hoogleraar strategisch innovatiemanagement Nyenrode
Prof. dr. ir. Rudy Rabbinge hoogleraar duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid Wageningen
Prof.dr.ir. Jan Rotmans hoogleraar transitiekunde Rotterdam (initiatiefnemer van de open brief)
Prof.dr. Huub Savenije hoogleraar hydrologie Delft
Prof. Dr. Ton Schoot Uiterkamp hoogleraar milieukunde Groningen
Prof.dr. Johan Schot emeritus-hoogleraar transitiestudies Eindhoven, directeur SPRU-beleidsonderzoek Sussex (UK)
Prof.dr.ir. Gert Spaargaren hoogleraar duurzame leefstijlen en consumptiepatronen Wageningen
Prof. dr. Jan Stel hoogleraar oceanische ruimte en menselijke activiteit Maastricht
Prof.dr. Frans Stokman hoogleraar methoden/technieken Groningen
Prof.dr.ir. A. van Timmeren hoogleraar milieutechnologie en ontwerp Delft
Prof.dr. Arnold Tukker hoogleraar duurzaam innoveren Delft/Trontheim
Prof.dr. Rob van Tulder hoogleraar international business-society management Rotterdam
Prof.dr.ir. Pier Vellinga hoogleraar klimaatverandering Wageningen
Prof.dr.ir. Geert Verbong hoogleraar systeeminnovatie en duurzame transitie Eindhoven
Prof. mr. Jonathan Verschuuren hoogleraar Europees en internationaal milieurecht Tilburg
Prof. dr. Louise Vet hoogleraar evolutionaire ecologie Wageningen
Prof. Dr. Marcel Visser hoogleraar ecologische genetica Wageningen
Prof.dr.ir. Arjen Wals hoogleraar sociaal leren en duurzame ontwikkeling Wageningen
Prof.dr. Gail Whiteman hoogleraar duurzaamheid en klimaatverandering Rotterdam
Prof. dr. Herman Wijffels hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering Utrecht
Prof.Arjen van Witteloostuijn hoogleraar economie Antwerpen,Tilburg/Utrecht
Prof. dr. Ernst Worrell hoogleraar energie, materialen en milieu Utrecht
Prof.dr. Aart de Zeeuw hoogleraar milieu-economie Tilburg
Prof.dr.ir. Miro Zeman hoogleraar zonne-energie Delft
Prof.dr.ir. Bastiaan Zoeteman hoogleraar duuurzame ontwikkeling Tilburg