‘Verbreding EPBD noodzakelijk voor versnelde energie-efficiëntie’

‘Verbreding EPBD noodzakelijk voor versnelde energie-efficiëntie’

De Europese koepel van de installatiesector EPEE pleit voor verbreding van de EPBD-richtlijnen, in antwoord op de consultatieronde van de Europese Commissie.

De EPBD-richtlijnen zouden verbreed moeten worden om energie-efficiëntie van gebouwen te stimuleren. Dit zegt de Europese Partnerschap voor Energie en Milieu, een koepel van installatiebedrijven in de HVAC sector. De huidige richtlijnen werken goed voor nieuwbouw, maar de renovatiemarkt blijft achter, stelt de EPEE. Daarom adviseren zij in de beantwoording van de consultatie het bereik van de richtlijn te verbeteren.

In het Europese klimaatbeleid is de energie-efficiëntie van gebouwen een belangrijke pijler. Voor eurocommissaris Miguel Arias Cañete zou ‘Energy Efficiency First‘ het Europese motto moeten worden. Het instrument voor het verbeteren van de energieprestatie in de gebouwde omgeving is de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) die in 2003 in werking trad. De commissie streeft naar herziening van de richtlijn in de loop van 2016 en opende daarvoor een consultatieronde.

Renovatiemarkt blijft achter

De EPBD heeft een positieve invloed gehad, zegt de koepel, en heeft ervoor gezorgd dat energie-efficiëntie in alle Europese lidstaten hoog op de agenda is komen te staan. Desondanks blijft het bereik van de regelgeving beperkt tot nieuwbouw en blijft de bestaande bouw, voor zowel utiliteit als woningbouw, zwaar achter.

Dit komt mede doordat de richtlijn niet in alle lidstaten volledig is doorgevoerd. Ook Nederland heeft de Europese regels van de EPBD niet geheel in eigen wetgeving opgenomen. Resultaat is dat investeringen in energiebesparende maatregelen in bestaande gebouwen achterblijven. Dit werd eerder al geroepen door de EEFIG werkgroep. In de reactie op de consultatieronde heeft de EPEE de volgende aanbevelingen:

  • De EPBD moet verder gaan dan de bouwschil en minimumeisen stellen aan het ontwerp, de installatie en het onderhoud van installaties.
  • Er moeten doelstellingen voor de lange termijn geformuleerd worden, om te zorgen dat lidstaten grotere stappen nemen.
  • De richtlijn moet uitgebreid worden naar flexibilisering van de vraagzijde, warmtenetwerken en slimme technologieën voor ‘smart buildings’.
  • De EPBD moet een rol spelen bij financiering van investeringen in energie-efficiëntie.

Een betere werking van de EPBD is van direct belang voor de installatiesector, die zich bezighoudt met het binnenklimaat van gebouwen. Volgens onderzoek is de markt voor het verbeteren van de bestaande bouw in Europa goed voor 60 miljard euro per jaar.

 

Beeld : Sébastien Bertrand / Sébastien Bertrand