Warmtenetten: kleine daling van prijs voor warmte

Warmtenetten: kleine daling van prijs voor warmte

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven voor warmtelevering voor 2016 vastgesteld. De jaarnota van gemiddelde huishoudens aangesloten op regionale warmtenetten daalt met 5 euro.

In Nederland zijn ruim een half miljoen huishoudens en mkb-bedrijven aangesloten op een regionaal warmtenet, blok- of stadsverwarming. De tarieven zijn van belang voor o.a. woningcorporaties die volgens de nieuwe Warmtewet zijn aangemerkt als energieleverancier. De dalende gasprijs heeft effect op het tarief voor warmte, maar deze daling wordt vrijwel teniet gedaan door de stijgende energiebelasting.

Tarieven warmtelevering 2016

Omdat consumenten en bedrijven niet kunnen kiezen voor een warmteleverancier, of zomaar kunnen overstappen op een gasaansluiting, stelt de ACM jaarlijks de tarieven voor warmtelevering vast. Voor 2016 geldt een vastrecht van 276,13 euro en een verbruikstarief van 22,66 euro per gigajoule. Een gemiddeld huishouden verbruikt 35 GJ per jaar, inclusief warmte voor warm tapwater. Voor de meetdienst wordt 24,97 euro per jaar berekend. Nieuwe aansluitingen betalen eenmalig een bijdrage van 962,95 euro. Totaal betaalt een huishouden 1.094 euro per jaar. De kosten voor een gasaansluiting en de levering, transport, meetdienst en energiebelasting voor een gemiddeld huishouden met een jaarverbruik van 1500 m3 zijn ongeveer gelijk.

Warmtenetten

Volgens de Warmtevisie van minister Kamp en het ‘Groeiplan voor warmte‘ biedt uitbreiding van warmtenetten en de inzet van industriële (rest)warmte kansen voor het terugdringen van aardgasverbruik en CO2-uitstoot. Voorbeeld van een nieuw project is Woonstad Rotterdam, dat 156 flatwoningen na ingrijpende renovatie aansluit op het Rotterdamse warmtenetwerk. De woningcorporatie wil de komende jaren 1650 woningen aansluiten. De flats maken een labelsprong van energielabel F naar A en de energierekening zal na renovatie 40 procent lager worden.

Duurzaam

Het aanwenden van warmte uit industriële processen of van afvalenergiecentrales wordt duurzaam genoemd omdat deze warmte anders onbenut afgegeven zou worden aan de omgeving. Maar de aanleg en het onderhoud van de warmtenetten zelf blijft daarbij buiten beschouwing. Ook gaat bij het transport het nodige rendement verloren. Als stadswarmte wordt ingezet voor slecht geïsoleerde woningen, is het effect negatief. Tegenstanders van warmtenetten klagen vooral over de hoge kosten en de gedwongen winkelnering; een vrije keuze bestaat niet.

Toch kan de inzet van restwarmte een plaats hebben in de energietransitie, mits op termijn volledig duurzame bronnen gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld geothermie of zoals in Heerlen Mijnwater uit oude kolenmijnen wordt gebruikt.

Bron: ACM; Warmtetarieven 2016

Beeld warmtenetten: Mike1024