Energierapport Kamp krijgt weinig lof

Energierapport Kamp krijgt weinig lof

Het gistermiddag gepubliceerde en langverwachte Energierapport wordt weinig enthousiast ontvangen. Het is niet concreet, heeft geen tussendoelen en bevat opnieuw veel voornemens. Een overzicht van de reacties.

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) reageert teleurgesteld op het Energierapport van minister Kamp. ‘Het mist aan concrete doelen voor hernieuwbare energie en energiebesparing.’ De vorig jaar opgerichte vereniging is een bundeling van marktpartijen in de duurzame energiesector en richt zich op het versnellen van de energietransitie.

In een reactie op het verschenen rapport zegt Teun Bokhoven, voorzitter van de NVDE: ‘Het rapport maakt niet duidelijk waar Nederland tussentijds in 2030 hoort te zijn qua CO2-reductie, aandeel hernieuwbare energie en energiebesparing op weg naar het 2050-doel. Heldere tussendoelen zijn onmisbaar voor een vruchtbaar investeringsklimaat en voor focus op innovatie en transitieversnelling voor alle actoren in de energiesector zoals prosumenten, netbeheerders, producenten en toeleveranciers.’

Consultantswerk

Het rapport zelf is een prima document, zeer goed leesbaar, overzichtelijk en helder. Als niet al eerder rapporten waren verschenen zoals de Nationale Energieverkenning 2015 – en voorgaande edities – de SER Voortgangsrapportage van vorige maand, het ‘broddelwerk van PBL en ECN en, uiteindelijk, ook het originele Energieakkoord uit 2013, zou het Energierapport lezen als een mooie aanzet om plannen voor de transitie te concretiseren.

Stientje van Veldhoven, Kamerlid voor D66, noemt het document op Twitter een uitstelrapport. Net als Jan Rotmans, die zegt: ‘Alle energietransitielichten staan op groen voor kabinet: economisch, politiek, sociaal, en dan toch op de rem trappen.’

Stientje_vVeldhoven

Greenpeace gaat (weer) een stapje verder en kraakt het rapport af in een persbericht: ‘Inspiratieloos, ambitieloos en gespeend van elk gevoel voor urgentie. Dit rapport had antwoord moeten geven in welk tempo we de komende decennia afkomen van kolen, nucleair, olie en gas. Maar een concreet tijdspad hiervoor en voor verder groei van schone energie ontbreekt. Kamp weet ook wel dat het fossiele tijdperk ten einde is, maar kan het niet opbrengen deze terminale patiënt uit zijn lijden te verlossen’, zegt Joris Wijnhoven, campagneleider bij Greenpeace Nederland.

CO2-beprijzing

Ook Natuur & Milieu kwam snel met een persbericht, waarin staat: ‘Het Energierapport brengt de afgesproken klimaatdoelen volledig buiten bereik’, aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. ‘Het gepresenteerde rapport biedt geen enkel houvast voor effectief klimaatbeleid.’

In het Energierapport wordt vooral gekozen voor CO2-reductie als meetlat voor te plegen inspanningen, en men zet dan ook hoopvol in op ETS en CCS (het Europese emissiehandelssysteem en afvang en opslag van CO2). Hoe echter CO2-beprijzing tot een effectief instrument gemaakt moet worden, laat het rapport in het midden.

Tot nu toe functioneert ETS in het geheel niet, en als de overheid afhankelijk blijft van de industrie, is een verbetering ver weg. ‘Het rapport,’ schrijft Natuur & Milieu, ‘sluit op geen enkele manier aan bij de urgentie van het Klimaatakkoord dat in Parijs is gesloten. En dat terwijl Nederland qua tempo nu al achterloopt om de CO2-reductie te behalen die in Parijs is toegezegd.’

Lees het Energierapport van 18 januari 2016