MVO Nederland lanceert nieuw netwerk TwentyOne

MVO Nederland lanceert nieuw netwerk TwentyOne

MVO Nederland heeft met TwentyOne een nieuw netwerk gelanceerd van bedrijven, overheden en burgers die oplossingen bedenken en realiseren voor complexe stedelijke vraagstukken.

Persbericht – Het netwerk TwentyOne is een follow-up van het IMVO netwerk Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, bestaande uit het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb), dat bijdragen levert aan internationale stedelijke vraagstukken met duurzame innovaties. In het netwerk bundelen burgers, bedrijven en overheden hun draagvlak, slagkracht en innovatie in binnen- en buitenland.

Ambitielab

Zo is er tijdens een zogenaamd Ambitielab, op het nieuwjaarsevent van MVO Nederland, een oplossing bedacht om stakeholders te betrekken bij het uitstootvrij maken van Amsterdam ZuidOost. ‘De technologie, zoals warmtenetten, zonnepanelen en elektrisch rijden, is er al lang en is ook economisch haalbaar. Wat er nog mist, is een lokale partij die het gaat organiseren en oplossingen met elkaar in verbinding brengt. Tijdens het Ambitielab kwamen we op het idee van een “marktmeester”, die niet alleen verantwoordelijk is voor het regelen en organiseren, maar ook voor het investeren en het langetermijnrendement’ zegt Programmamanager duurzaamheid Niels van Geenhuizen.

TwentyOne is ook bezig om de campagne “Holland, a Sustainable Urban Delta’” van de grond te krijgen. Nederland heeft veel expertise op het gebied van duurzaam en slim inrichten van urbane gebieden, en wil deze expertise graag exporteren.

Marktplaats met circulaire inrichting

Voor Kampala, de hoofdstad van Oeganda, werkt TwentyOne aan een slimmere inrichting van een marktgebied. De stad kampt met een mobiliteitsprobleem en te veel CO2-uitstoot. IMVO Netwerk Stedelijk Ontwikkeling van MVO Nederland en TwentyOne hebben architecten, planologen, ondernemers en de lokale overheid zover gekregen om samen te werken aan een circulaire inrichting van de marktplaats door bijvoorbeeld het groene afval van de marktplaats te benutten voor mest of biogasinstallaties.

Ook zijn de handelsstromen van versgoed in kaart gebracht. Hierbij wordt gekeken naar de opzet van een wholesalemarkt in een lege markthal net buiten het centrum. Hier kunnen de Oegandese boeren veel makkelijker heen met hun producten en dat bespaart ze een trip naar het stadscentrum, waar zich nu de wholesalemarkt bevindt.

TwentyOne draagt bij aan de Ambitie 2020 van MVO Nederland. Nederland moet een wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie worden. Een economie die klimaatneutraal is, waarin afval niet meer bestaat. Ieder talent telt en doet mee. Daarbij moeten bedrijven niet alleen naar zichzelf kijken, maar naar de hele keten.

Bron: MVO Nederland