Kabinet steekt 100 miljoen in energiebesparing koopwoning

Kabinet steekt 100 miljoen in energiebesparing koopwoning

Opnieuw pompt het kabinet miljoenen in de energiebesparing voor koopwoningen. Nu gaat het om een bedrag van 100 miljoen euro, waarvan 10 miljoen naar het Nationaal Energiebespaarfonds. Dat laat Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Het bedrag is verdeeld over drie verschillende doelen. Het grootste gedeelte, 80 miljoen, gaat naar een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in de koopwoning en een voorlichtingscampagne om energiebesparing te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling, moet de eigenaar van de woning of de Vereniging van Eigenaren een omvangrijke combinatie van energiebesparende maatregelen treffen. De subsidie kan niet gebruikt worden voor een enkelvoudige energiebesparende maatregel of energieopwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen.

Nationaal Energiebespaarfonds

Van de 20 miljoen euro die dan nog overblijft, gaat 10 miljoen euro naar het Nationaal Energiebespaarfonds. Met dit bedrag kan de rente op de lening worden verlaagd, waardoor het aantrekkelijk wordt om energiebesparende maatregelen te treffen. De rente van een 7-jaarslening wordt verlaagd naar 2,2%, een 10-jaarslening naar 2,5% en een 15-jaarslening naar 2,9%. Het totale Energiebespaarfonds bedraagt 300 miljoen euro.

Het laatste deel van 10 miljoen euro gaat naar innovatieve voorstellen van bedrijven, gemeenten en andere partijen om woningeigenaren te stimuleren tot energiebesparing. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan experimenten van gemeenten en bedrijven die maatregelen en financiering organiseren en zo burgers ontzorgen (zoals via energieleveranciers en ESCo’s), en de opschaling door gemeenten, bedrijven en lokale partijen van een aanpak voor woningeigenaren met goede product-marktcombinaties en klantvolgsystemen. Hierbij wordt de kennis en ervaring van de Stroomversnelling en andere innovatieve initiatieven ingezet.

ISDE

Eerder is er al een andere subsidie opgericht om de de energiebesparing in de koopsector te verbeteren: de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Met deze subsidie kunnen zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels worden aangeschaft. Voor 2016 is er een subsidie van 70 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor een warmtepomp krijgt de eigenaar tussen de 2.000 en 7.750 euro aan subsidie, afhankelijk van het soort warmtepomp. Voor een zonneboiler liggen de bedragen tussen de 300 en 1.600 euro. Voor een pelletkachel krijgt een huiseigenaar minimaal 500 en maximaal 1.520 euro. Voor een biomassaketel wordt tussen de 3.200 een en ruim 36.000 euro aan subsidie gegeven.

De ISDE en de nieuwe subsidie van 80 miljoen mogen gecombineerd worden met een lening uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Woningeigenaren kunnen desgewenst de hele investering op deze manier betalen.

Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel uit het Energieakkoord uit 2013. De afspraak over de 100 miljoen euro is gemaakt bij de onderhandelingen over het Belastingplan 2016. Binnenkort wordt ook een fonds voor duurzaam funderingsherstel opgericht. De noodzakelijke randvoorwaarden en de instelling van het fonds worden later bekendgemaakt.

Bron: Rijksoverheid