Veel bedrijven vragen uitstel energie-audit

Veel bedrijven vragen uitstel energie-audit

Veel bedrijven die voor 5 december 2015 een verplichte energie-audit moesten uitvoeren om te voldoen aan de Europese richtlijn voor energiebesparing, hebben in plaats hiervan een verzoek om uitstel ingediend.

Van de honderden audits die bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied binnen moesten komen, waren er aan het eind van 2015 pas tien ingediend. Dat blijkt uit een artikel van Energiegids. Op 5 december is de officiële deadline verstreken voor bedrijven om hun audit-rapportage in te leveren bij het bevoegd gezag. Toch is maar een klein deel van de rapportages binnen.

‘We hebben de indruk dat ondernemingen graag willen voldoen aan de wetgeving. We krijgen veel reacties binnen, maar vooral met het verzoek om uitstel’, zegt Marja Hof, coördinator duurzaamheid.

Verplichte energie-audit

Hoewel het voor de geauditeerde bedrijven veel energiebesparing op kan leveren en uiteindelijk ook goed is voor hun concurrentiepositie, kost het ze blijkbaar toch moeite om een energie-audit uit te laten voeren. In Nederland is de audit voor 6.000 bedrijven en organisaties verplicht. De energie-audit komt voort uit de Europese richtlijn voor energie-efficiency. Het gaat om bedrijven met meer dan 250 fte aan werknemers, of bedrijven met een jaaromzet van 50 miljoen euro of meer. Bedrijven die meedoen aan de energiebesparingsconvenanten MJA en MEE zijn vrijgesteld, evenals bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem. De audit is na afgifte vier jaar geldig.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaal werkt als uitvoeringsorganisatie vanuit Zaandam voor acht gemeenten en drie provincies op gebied van onder meer milieuvergunningen. Ze houden toezicht op het opstellen van energie-audits bij bedrijven die hiertoe verplicht zijn. Vanwege de voorbeeldfunctie heeft de dienst voor zichzelf ook zo snel mogelijk een energie-audit laten uitvoeren. Uit de audit, die is uitgevoerd door Industrial Energy Experts, blijkt dat de Omgevingsdienst er qua energieverbruik goed voor staat. Dat komt vooral doordat het gebouw twee jaar geleden energiezuinig is gerenoveerd. Toch is er meer energiebesparing mogelijk, door bijvoorbeeld de stooklijn te optimaliseren of door de gevel te isoleren.

Zaanstad

De gemeente Zaanstad heeft een hoog duurzaamheidsdoel: energieneutraal in 2020. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied treedt dan ook in overleg over de nog te nemen maatregelen. Naast energiebesparing is er aandacht voor duurzame energie. Bijna 15.000 kWh per jaar (3 procent van het elektriciteitsgebruik) is op het gebouw van de Omgevingsdienst op te wekken met zonnepanelen.

‘De gemeente Zaanstad heeft een doelstelling om op eigen gebouwen pv-panelen te installeren. Daarvoor kijken we of we met onze buren gezamenlijk een zonnepanelenproject kunnen starten. Een zonneproject is een eerste stap om ons op weg helpen energieneutraal te worden.’

Op 29 februari 2016 organiseert F&B in de Jaarbeurs Utrecht een congres over de EED en de energie-audits, Hoe nu verder met de energie-audits.

Bron: EnergieGids

Beeld audit: Simon Cunningham