Geen bijstook biomassa nodig voor doelstelling Energieakkoord

Geen bijstook biomassa nodig voor doelstelling Energieakkoord

De bijstook van biomassa in kolencentrales is niet nodig om de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 uit het Energieakkoord te behalen. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft.

Persbericht – In het onderzoek, in opdracht van Natuur & Milieu en Eneco, vergelijkt CE Delft twee alternatieven voor het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Het gaat om alternatieven die nog niet zijn afgesproken in het Energieakkoord. Het eerste alternatief bestaat uit een pakket met wind op zee, zonne-energie en biowarmte. Dit pakket is 600 miljoen euro goedkoper, levert drie keer zoveel banen op in Nederland en zorgt voor een lagere energierekening ten opzichte van de bijstook van biomassa. Zo kan de geplande tenderregeling voor wind op zee voor het jaar 2017 met drie maanden naar voren worden geschoven (in combinatie met strengere eisen aan de opleveringstermijn), is er ruimte voor grootschalige zon-PV en kan sterker worden ingezet op biostoom bij bedrijven en inzet van biomassa voor stadsverwarming.

‘Op basis van dit rapport kun je concluderen dat er een betere optie is dan biomassa bijstook om de doelen uit het Energieakkoord te halen,’ zegt Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. ‘De 4 miljard subsidie voor biomassa bijstook belemmert bovendien de wens van Tweede Kamer om kolencentrales te sluiten.’

Biomassacentrale

Het tweede alternatief is de ombouw van de Amer 8-kolencentrale tot een biomassacentrale. Hoewel het met dit alternatief ook mogelijk is om de doelstelling van 14% uit het Energieakkoord te behalen, is het minder aantrekkelijk. Het is duurder dan het huidige voorstel, levert minder banen op en heeft een negatief effect op de energietransitie.

Infographic

Alternatieven voor meestook van biomassa

De infographic laat zien dat alternatief 1 op vrijwel alle indicatoren het meest gunstig scoort. De SDE+-kosten zijn het laagst, terwijl de toegevoegde waarde vier keer zo hoog is. Ook levert het pakket meer dan driemaal zoveel banen op. Daarnaast is alternatief 1 gunstig voor de energietransitie en verlaging van de elektriciteitsprijs. Er ontstaat ook een reductie van de CO2-uitstoot op Nederlands grondgebied van 2,5 Mton. Daarnaast wordt in de elektriciteitsmarkt de luchtkwaliteit verbeterd door meer wind op zee en zon.

Het tweede alternatief, de ombouw van een oude jaren 80 kolencentrale tot biomassacentrale, scoort op de meeste aspecten minder gunstig dan meestook. Dit alternatief vergt meer SDE+-subsidies, levert minder toegevoegde waarde en minder eenmalige werkgelegenheid. Alleen de structurele werkgelegenheid is groter, door de hogere onderhoudskosten van de verouderde centrale.

Lees hier het gehele onderzoek.

Bron: Natuur & Milieu