Eerste ronde SDE+ opent 22 maart

Eerste ronde SDE+ opent 22 maart

De stimuleringsregeling duurzame energie SDE+ is met drie weken uitgesteld. Biomassa bijstook komt toch in aanmerking voor subsidie, schrijft Kamp in een toelichting aan de Tweede Kamer.

Bijstook van biomassa in kolencentrales wordt gesubsidieerd via de SDE+. Een meerderheid in de Tweede Kamer wilde eerder deze maand uitstel van de opening van de SDE+ voor bijstook van biomassa, zolang er nog geen duidelijkheid bestaat over de uitvoering van het Urgenda-vonnis en de uitfasering van kolencentrales. De minister van Economische Zaken Henk Kamp laat weten de opening van de regeling toch door te zetten, ook voor de categorie ‘bestaande capaciteit bij- en meestook’.

Volgens zijn reactie op de motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (D66) wil Kamp de Kamer wel tegemoetkomen, door de SDE+-beschikking afhankelijk te maken van toekomstige besluiten over uitfasering van kolencentrales. Mocht een besluit genomen worden over manier van uitfasering, dan kan aan toegekende SDE+-gelden gesleuteld worden.

Grote hap uit de koek

In de SDE+-regeling voor 2016 staat de bij- en meestook in de tweede fase, met een basisbedrag van 10,7 eurocent per kWh. De afgelopen jaren ging van de kasuitgaven bijna de helft van de beschikbare SDE+-gelden naar biomassa elektriciteit. Voor dit jaar kan dus opnieuw verwacht worden dat een grote hap uit de koek naar biomassa bijstook zal gaan. Dit gaat ten koste van projecten met een basisbedrag van 10,7 cent en hoger, zoals mestvergisting, geothermie en zon-PV.

Toch ziet Kamp geen haalbare alternatieven om de beoogde 25 petajoule van ‘hernieuwbare energie uit bijstook van duurzame biomassa’ in 2023 in te vullen. Uitbreiden en versnellen van windprojecten is volgens de minister niet haalbaar. Ook de optelsom van andere technologieën zou geen soelaas bieden, omdat hier al fors op wordt ingezet en verdere intensivering niet realistisch is, althans naar mening van Kamp.

De bijdrage van biomassa in hernieuwbare energie, warmte, biogas en elektriciteit, bedraagt in totaliteit 71,4 procent (CBS, 2014). De inzet voor elektriciteit van kolencentrales bedraagt echter nog geen 10 procent, in 2013 zo’n 7 petajoule. Biomassa bij afvalverbrandingsinstallaties leverde ruim 18 petajoule. Volgens CE Delft zijn er wel degelijk alternatieven, die bovendien goedkoper zijn.

De SDE+ opent nu op 22 maart aanstaande. De tweede ronde van de SDE+ is in het najaar en wordt uitgesteld tot oktober.

 

Beeld kolencentrale_hemweg: Pbech