Kamp neemt belemmeringen Green Deal Amsterdamse haven weg

Kamp neemt belemmeringen Green Deal Amsterdamse haven weg

Minister Kamp van Economische Zaken heeft toegezegd werk te maken van het voorstel van D66 voor een Green Deal voor de Amsterdamse haven. Eén bedrijf wacht al twee jaar op een vergunning.

Persbericht – D66-Kamerleden Stientje van Veldhoven en Salima Belhaj willen dat belemmeringen om het Amsterdams havengebied te vergroenen weggenomen worden. Van Veldhoven: ‘Voor bedrijven en gemeenten is het moeilijk om gezamenlijk een volledige kringloopeconomie in de havengebieden te realiseren en groen te ondernemen. Het is goed dat Minister Kamp belemmeringen voor groen ondernemen in de Amsterdamse haven weg wil nemen. Want vergroening is ook voor de Nederlandse havengebieden een noodzaak om concurrerend te blijven in Europa”. Belhaj: “Steeds meer bedrijvigheid in de havengebieden richt zich op duurzame producten en de duurzame afhandeling van producten. We mogen niet de boot missen doordat bedrijven zich op andere havens dan de Nederlandse gaan richten. Met de toezegging van minister Kamp voor een Green Deal zet de Amsterdamse haven een flinke stap richting de groene toekomst.’

Onduidelijkheid door regeltjes

D66 zet in op de transitie naar een kringloopeconomie die in het teken staat van hergebruik van afval. Wanneer het afval van het ene bedrijf de grondstof is voor het andere bedrijf, gaan ook de kosten voor energie omlaag. Onlangs brachten D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven (duurzaamheid) en Salima Belhaj (havens) samen met D66-wethouder Choho en D66-raadslid Marijn Bosman een bezoek aan het Amsterdamse havengebied.

D66-raadslid in Amsterdam Marijn Bosman: ‘We hebben hier een bedrijf dat bruikbare olie maakt van kunststof afval dat dusdanig is vervuild of van zulke lage kwaliteit is dat het niet meer te recyclen is. Door onduidelijkheid over milieuregels wachten zij al twee jaar op een milieuvergunning. Dat is zonde voor de stad en voor de ondernemer zelf, welke investeerder wil twee jaar met onzekerheid zitten?’

Green Deal

D66 wil groene ondernemers en gemeenten helpen door ruimte voor innovatie te bieden zodat ze hun business case kunnen bewijzen. Met een Green Deal zet de overheid zich in om belemmeringen in wet- en regelgeving die ‘groen’ ondernemen tegenhoudt, weg te nemen. Administratieve lasten kunnen worden teruggedrongen en de Rijksoverheid kan optreden als bemiddelaar. Zo kunnen organisaties bij elkaar worden gebracht en onderhandelingen worden vlotgetrokken.

‘Groene groei betekent nieuwe banen en ook minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Dit betekent niet alleen een halt toeroepen aan de uitputting en opwarming van de aarde, maar ook minder afhankelijkheid van het gas van Poetin of de olie van Arabische sjeiks’, aldus Stientje van Veldhoven

Bron: D66