Wet Milieubeheer bij veel ondernemers onbekend

Wet Milieubeheer bij veel ondernemers onbekend

Vier op de vijf midden- en kleinbedrijven in Nederland is bewust bezig met energiebesparing. Echter, 45% van de ondernemers stelt niet op de hoogte te zijn van de belangrijke Wet Milieubeheer of aanpassingen daarin voor 2016.

Persbericht – Ondernemers halen informatie over energiebesparing met name bij brancheorganisaties en via internet. Driekwart van de ondernemers verwacht een actieve rol van hun energieleverancier op dit vlak. Dit blijkt uit onderzoek van Week van de Ondernemer samen met Essent onder 834 ondernemers uit verschillende branches en regio’s in Nederland.

Wet Milieubeheer onbekend bij directie

De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie verbruiken om aan energiebesparing te doen. Zij geeft richting welke middelen ingezet kunnen worden om het milieu te beschermen. Niet meer dan 55% van de ondernemers is bekend met de Wet Milieubeheer.  Vooral op directieniveau is de onbekendheid groot. Nog geen 40% van de directeuren zegt voldoende van de wet af te weten. De kennis over de wet ligt met name bij leidinggevenden en medewerkers.

De Nederlandse overheid pleit naar aanleiding van de klimaattop in Parijs echter voor een grotere rol voor het bedrijfsleven in het klimaatbeleid. Ondernemers geven op hun beurt aan dat energiebesparing vanuit de overheid te weinig wordt ondersteund. Er lijkt op dit vlak dus een belangrijke taak voor de overheid om hier meer aandacht en bekendheid aan te geven.

Weinig stimulerende regelingen

Ondernemers stellen ook dat de overheid met te weinig stimulerende regelingen komt, waardoor zij te maken hebben met relatief hoge investeringen. Dit speelt vooral bij kleinere ondernemingen. Zij hebben er behoefte aan dat investeringen zich binnen vijf jaar terug kunnen verdienen. Want veruit de belangrijkste reden voor ondernemers om te investeren in het verminderen van energieverbruik is het kunnen maken van een hogere marge.

Wouter van Rhoon, directeur Essent Zakelijk: ‘Ondernemers willen advies over hoe zij hun energieverbruik kunnen verminderen Het is logisch dat vrijwel elke ondernemer naar zijn energieleverancier kijkt om hem daarin te helpen. En terecht: wij hebben de kennis en de mensen in huis om de businesscase van onze klanten te verbeteren. Terwijl de ondernemer zich kan blijven richten op zijn kerntaak: succesvol zijn klanten bedienen.’

Over het onderzoek

De Week van de Ondernemer (Synpact) voert het hele jaar door onderzoek uit naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. Uit eerder onderzoek bleek dat duurzaamheid voor ondernemers een top 10 uitdaging is in 2016. In dit onderzoek is samengewerkt met Essent. Het onderzoek heeft online en offline (telefonisch) plaatsgevonden onder 834 ondernemers uit verschillende branches, klanten en niet-klanten van Essent.

Bron: Essent