Bewoners en lokale bedrijven maken Windpark Zeewolde mogelijk

Bewoners en lokale bedrijven maken Windpark Zeewolde mogelijk

Over vier jaar begint de bouw van Windpark Zeewolde. Het project is financieel en organisatorisch mogelijk gemaakt door bewoners en ondernemers uit het gebied.

Persbericht – In het buitengebied van Zeewolde staan nu nog 220 windmolens in een willekeurige opstelling. Die maken vanaf 2020 plaats voor honderd moderne, krachtige turbines in lijnopstellingen, die 2,5 keer meer groene stroom voor de regio én de rest van de provincie opwekken. Hiermee is het straks een van Nederlands grootste windprojecten op land, goed voor groene energie voor 260.000 huishoudens.

Ontwikkelvereniging Zeewolde, de initiatiefnemer van het park, is zowel verantwoordelijk voor het realiseren van de nieuwe turbines als voor het saneren van de huidige molens. Dat is een voorwaarde van gemeente Zeewolde en provincie Flevoland. De huidige molens moeten binnen vijf jaar na de komst van het nieuwe windpark zijn afgebroken.

Burgerparticipatie

Alle bewoners, agrarisch ondernemers en moleneigenaren uit het ontwikkelgebied kunnen lid worden van de Windvereniging. Op dit moment zijn er 220 leden van de Windvereniging, meer dan 90 procent van de inwoners in het gebied. Daarvan is inmiddels tweederde aangesloten bij de Ontwikkelvereniging, die de daadwerkelijke ontwikkeling van het windpark op zich neemt. Dat aantal groeit nog steeds. De leden financieren samen de ontwikkeling van Windpark Zeewolde. Het windpark wordt dus letterlijk door het gebied ontwikkeld. Ook de burgers in de directe omgeving van het park krijgen de kans om deel te nemen in de bouw van het windpark. De initiatiefnemers werken de mogelijkheden tot burgerparticipatie op dit moment uit.

Veel mensen zijn betrokken bij de ontwikkeling van het Windpark, of krijgen ermee te maken. Daarom is het belangrijk om met al deze mensen goede contacten te hebben. De initiatiefnemers lanceerden daarom recent een website, waarop geïnteresseerden belangrijke informatie kunnen vinden over het windpark.

Windpark Zeewolde

Windpark Zeewolde is in veel opzichten een ambitieus project. ‘De bouw van honderd nieuwe turbines is al een flinke klus, maar daar komt dus ook nog de sanering van ruim tweehonderd turbines in het gebied bij’, vertelt Wim Veldboom, voorzitter van Ontwikkelvereniging Zeewolde. ‘De sanering is een forse opgave voor het project, dus dat is nog best een organisatie. We zijn al sinds 2013 met het plan bezig, in overleg met overheden en iedereen in het gebied. Wie denkt dat dit project zomaar “neergezet” wordt, heeft het dus mis. Nog niet eerder is een windproject van deze omvang op touw gezet dat in zo’n vroeg stadium al zo’n grote betrokkenheid heeft van bewoners uit het gebied.’

Bron: Windpark Zeewolde