Infographic: Sterke groei aantal energiecoöperaties

Infographic: Sterke groei aantal energiecoöperaties

Het vermogen van bijna 90 megawatt dat door lokale duurzame-energie-initiatieven gerealiseerd wordt met zon- en windprojecten, zal binnen korte tijd verdrievoudigen. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor, een inititaief van HIER opgewekt.

Sinds januari 2016 is de Lokale Energie Monitor openbaar. Om de data inzichtelijk te maken, heeft de Nationaal Coöperatieve Raad (NCR) een infographic gemaakt. Daarin is te zien dat lokale duurzame-energie-initiatieven hun rol pakken in de energietransitie. Vanaf 2012 is het aantal energiecoöperaties met betrokkenheid van burgers explosief gestegen. Tienduizenden Nederlandse burgers investeerden sinds 2012 samen minstens 20 à 25 miljoen euro in deze lokale duurzame energie.

Op dit moment zijn er in Nederland 220 energiecoöperaties actief met een juridische rechtsvorm en registratie bij de Kamer van Koophandel. Gezamenlijk hebben zij een vermogen van bijna 90 megawatt (MW), een opbrengst die gelijk staat aan het stroomverbruik van bijna 50.000 huishoudens. De groei zet door: er zit nog eens minstens 150 MW wind en 26 MWp zon in de planning voor de komende twee jaar. Op nog minstens twintig andere locaties zijn coöperaties bezig om posities voor eigen windturbines zeker te stellen; dit kan nog eens 100 MW opleveren.

Infographic Lokale Energie Monitor

Gezamenlijke impact energieprojecten

De Lokale Energie Monitor is de eerste jaarrapportage over, voor en door de lokale burgerenergiebeweging in Nederland. Dit onderzoek geeft voor het eerst inzicht in de gezamenlijke impact van alle lokale energieprojecten bij elkaar. Sible Schöne van HIER opgewekt: ‘De resultaten van de Lokale Energie Monitor laten zien dat duurzame energieopwekking door burgerinitiatieven ook in Nederland haalbaar geworden is. De nieuwe coöperatieve energiebeweging is er in enkele jaren in geslaagd om tienduizenden mensen aan zich te binden, een kleine honderd collectieve zonprojecten te realiseren en de eerste reeks windprojecten. En er staat nog veel meer op stapel.’

De tussenresultaten zijn op 20 november 2015 bekendgemaakt tijdens het Evenement HIER opgewekt. Siward Zomer, voorzitter van ODE Decentraal, presenteerde daar de uitkomsten van deze eerste inventarisatie. Zomer: ‘Drie jaar geleden was het nog onzeker of de lokale energiebeweging zou blijven bestaan. Deze bestond uit groepen vrijwilligers met mooie ideeën. Nu worden die ideeën in rap tempo omgezet in concrete projecten waar de betrokken organisaties de komende twintig jaar verantwoordelijk voor zijn. De Lokale Energie Monitor maakt duidelijk dat deze beweging niet meer terug in de fles te krijgen is. We hebben er een goed vertrouwen in dat het aantal projecten vanaf nu elk jaar zal groeien.’

Burgers bereid om te financieren

Er zijn negentien windcoöperaties en 201 lokale energiecoöperaties en een tiental dorpsmolenverenigingen. In totaal vertegenwoordigen deze burgercollectieven tussen de 35.000 en 40.000 leden. Daarnaast zijn er ook nog honderden kleinere, informele burgerinitiatieven in buurten en wijk, vaak actief met energiebesparing.

Sinds 2012 zijn er bijna honderd collectieve zonprojecten gerealiseerd, waarmee in totaal 6,7 MWp aan extra zonvermogen is bijgeplaatst. De Nederlandse windsector is bijna 25 jaar geleden al in gang gezet en heeft in totaal 81,5 MW aan coöperatief windvermogen opgesteld staan.

Bekijk hier de volledige Lokale Energie Monitor.

Bekijk hier de PDF van de infographic.

Bron: Duurzameenergie.org