Nederland ook achterop met energie efficiëntie

Nederland ook achterop met energie efficiëntie

Nederland is in Europa een van de slechts presterende landen als het gaat om het beleid rond energie efficiëntie. Dat blijkt uit een onderzoek van Energy Efficiency Watch waarbij is gekeken naar het beleid van alle 28 lidstaten.

Voor het onderzoek zijn energie-experts ondervraagd over het beleid in het land. Daaruit blijkt dat 70% het onwaarschijnlijk acht dat het doel van de Energie- efficiëntierichtlijn – een besparing van 1,5 procent op het verbruik aan energie per jaar – wordt gehaald.  Volgens de experts kiest Nederland met betrekking tot de energie efficiëntie regelingen, voor andere beleidsmaatregelen om energiebesparing te bereiken bij eindgebruikers, dat wordt gepresenteerd als een van de belangrijkste uitdagingen.

Energie effcientie, Energy Efficiency Watch

Weinig vooruitgang

Van de experts vindt 75% dat de ambitie omtrent het energiebeleid in Nederland veel te laag is. Nederland boekt volgens de experts weinig vooruitgang op het gebied van het energie efficiëntie. In vergelijking met hetzelfde onderzoek maar dan in 2012, is de mate van vooruitgang iets hoger. In 2012 stond Nederland op plek 24 van de 27 landen, nu op plek 19 van de 28. Een verbetering, maar niet een die aan de verwachtingen voldoet.

Energie effcientie, Energy Efficiency Watch

 

Energielabel

Vooral het energielabel voor gebouwen wordt niet als effectief gezien. De helft van de experts vind de energiecertificaten voor gebouwen het minst effectief. Nederland krijgt daarin de laagste score van alle 28 lidstaten.  Op het gebied van de energieprestatie in gebouwen en de verplichtingen in het kader van de EPBD dat in 2020 alle nieuwe gebouwen nul-op-de-meter-gebouwen zijn, verschillende experts van mening.  De helft gelooft dat de uitvoering in volle gang is, terwijl 43% denk dat Nederland achterop schema ligt op dit gebied.

Energie effcientie, Energy Efficiency Watch

Energieakkoord duurzame groei

Toch zijn er ook positieve punten uit het onderzoek gekomen. Het energieakkoord voor duurzame groei dat de Nederlandse overheid heeft gesloten met werkgevers, vakbonden, milieuorganisaties en dergelijke, bevat een breed scala aan maatregelen. Dit heeft volgens de experts geleid tot wederzijds begrip tussen beleidsmakers, institutionele vertegenwoordigers en belangenorganisaties. In het onderzoek wordt ook positief geregeerd op het monitoringssysteem dat is opgezet om periodieke verslagen over de vorderingen te kunnen bieden. Volgens de experts is het nu van cruciaal belang om de maatregelen verder te ontwikkelen, promoten en implementeren en dat dit proces significant versneld wordt.

Bron: Energy Efficiency Watch