Solar trendrapport 2016: 80% voor behoud salderen na 2020

Solar trendrapport 2016: 80% voor behoud salderen na 2020

Volgens het jaarlijkse Nationaal Solar Trendrapport heeft de solarbranche een omzetgroei op de Nederlandse markt over 2015 gerealiseerd van 15%, tot 1,9 miljard euro. Het geïnstalleerde vermogen groeide met 500 MW.

Persbericht – De zonne-energiesector is de grote aanjager van het Energieakkoord. In 2015 groeide het geïnstalleerd vermogen met 50% ten opzichte van 2014 tot een totaal van 1,5 GW. De sector realiseerde een groei van 7,5% in werkgelegenheid (tot ruim 9.000fte) en de Nederlandse omzet steeg met 15% tot 1,9 miljard euro.

Salderen

Een van de opmerkelijke uitkomsten is de hoop en wens van de zonne-energiemarkt om de salderingsregeling ook na 2020 voort te zetten. Paradoxaal wordt de overheid gezien als grootste bedreiging voor verdere groei en ontwikkeling aan de ene kant en aan de andere kant verwacht dezelfde markt een hele actieve rol van de overheid.

Lees het dossier ‘Salderen

Dat deze regeling geen open einde heeft tot in het einde der tijden wordt ook begrepen, maar zoals één respondent stelt: ‘de verduurzaming wordt gerealiseerd dankzij de zonne-energiesector die straks ook opslag zal helpen realiseren: gooi niet het kind met het badwater weg’. Ook zou de overheid nu al moeten kijken naar kleinschalig stimuleren van opslagsystemen zoals bijvoorbeeld in Duitsland.

Zon belangrijk deel energieakkoord

Op basis van het salderen neemt het aantal huishoudens, bedrijven, sportclubs en scholen met zonnepanelen jaarlijks met meer dan 100.000 toe en dat zou nog jarenlang zo door kunnen gaan. Zon wordt bij het behalen van de doelen uit het energieakkoord nog sterk in haar potentie onderschat maar zou zeker een belangrijk deel kunnen vullen. Zekerheid ten aanzien van salderen, ook na 2020, is daarbij cruciaal. Voor particulieren, maar zeker ook voor bedrijven en de huursector. Ook daar groeit immers de wens om bij te dragen aan de oplossing voor het klimaatprobleem, zeker als dat nog voordelig is ook.

Geen subsidie maar belastingmaatregel

Daarbij opmerkend dat salderen wettelijk géén subsidie is maar een belastingmaatregel. Salderen kost de overheid daarmee geen geld, maar levert de overheid hooguit minder geld op (net als fietsende burgers minder belasting betalen dan autorijders). Maar het verminderen van inkomsten wordt sterk betwijfeld, aangezien de salderingsregeling heeft gezorgd voor een binnenlandse markt van ruim 1,5 miljard euro per jaar en bijna 10.000 fte.

Cindy van de Velde, directeur van Vereniging Eigen Huis (VEH) stelt over de rol van de overheid: “… zonne-energie biedt volop mogelijkheden en heeft de interesse van de consument. Politiek Den Haag doet er goed aan deze ontwikkelingen verder aan te zwengelen in plaats van af te remmen.”

Ook Albert Jan Maat, voorzitter LTO Nederland ziet grote kansen voor zonne-energie in Nederland: “Stel: ieder agrarisch bedrijf in Nederland legt 2.500 vierkante meter zonnepanelen aan. Op 26.000 bedrijven zou dat 6.500 hectare aan zonnepanelen betekenen. Omgerekend zou dat 6.500 megawatt aan stroom opleveren. En daarom is het zo jammer dat onze overheid onduidelijkheid laat bestaan over het verdienmodel na 2020 (wanneer de salderingsregeling formeel ophoud te bestaan). Boeren en tuinders worden daardoor terughoudend om te investeren, terwijl ze kunnen uitgroeien tot regionale energieleveranciers.”

Werkgelegenheid

Een andere opvallende uitkomst het Solar Trendrapport is dat er in 2015 600 fte aan werkgelegenheid is bijgekomen, uitkomende op een totaal van 9.000 fte. Het jaarlijkse Nationaal Solar Trendrapport is een initiatief van Solar Solutions in samenwerking met Solar Magazine en TKI Urban Energy. Het trendrapport is mede mogelijk gemaakt door en kent bijdragen van Holland Solar, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, KvINL, Dutch Heat Pump Association (DHPA), Sterkin, ODE Centraal, Stichting Monitoring Zonnestroom en PolderPV.

De editie 2016 van het trendrapport kent aparte branche- en trendinformatie over zonnestroom, zonnewarmte, warmtepompen en elektrische vervoer. De toevoeging van deze markten aan het solar trendrapport heeft te maken met de snelle integratie van zonnestroom, zonnewarmte, warmtepompen en elektrische opslag van energie.

Het Nationaal Solar Trendrapport werd op 10 mei overhandigd aan TKI Urban Energy en is vanaf 11 mei gratis digitaal te downloaden via de website van Solar Solutions, www.solarsolutions.nl.

RolfHeynenWijnandvanHooffEdwinvanGastelNationaalSola

Beeld: Bram Saeys; 10-5-2015, Eindhoven.
Het Nationaal Solar Trendrapport 2016 is een productie van Solar Solutions en Solar Magazine; partners: TKI Urban Energy, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, Holland Solar, ODE Decentraal, Dutch Heat Pump Association (DHPA), KVINL en Sterkin.
Op de foto, vlnr: Rolf Heynen, Solar Solutions; Wijnand van Hooff, TKI Urban Energy; Edwin van Gastel, EG Media/Solar Magazine.

Bron: Solar Solutions