Hardenberg, Wageningen en Zwolle genomineerd voor Solar City 2016

Hardenberg, Wageningen en Zwolle genomineerd voor Solar City 2016

De gemeenten Hardenberg, Wageningen en Zwolle zijn volop bezig met het toepassen van zonne-energiesystemen en het stimuleren van het gebruik van zonne-energie. Vanwege hun inzet zijn ze genomineerd voor de verkiezing Solar City 2016. Deze verkiezing wordt georganiseerd in het kader van de promotiecampagne Solar Days.

Persbericht – De drie genomineerden zijn gekozen uit een groot aantal aanmeldingen door een vakjury bestaande uit vertegenwoordigers van Klimaatverbond, Vereniging Eigen Huis, Holland Solar, RVO Nederland, Solar Energy Application Centre, Stichting Monitoring Zonnestroom en Solar Magazine.  Hardenberg, Wageningen en Zwolle presenteren zich op 2 juni tijdens het Nationaal Solar Evenement in Utrecht. Dan zal ook de uiteindelijke winnaar van de Solar City 2016 worden bekendgemaakt. De jury laat weten de drie gemeenten elk om de volgende redenen genomineerd te hebben:

Hardenberg

De gemeente Hardenberg maakt kans om Solar City 2016 te worden omdat het enthousiast en  ‘zon-minded’ is en opvallend hard aan de weg timmert. Met 250 Wp/inwoner scoren ze als één van de hoogste. Dit betekent een flink aantal zonnepanelen in verhouding tot het aantal inwoners. Ze steekt op dit punt met kop en schouders uit boven de andere twee genomineerde gemeenten. De gemeente is daarmee succesvol in haar doelstellingen voor zonnestroom. De gemeente Hardenberg neemt haar voorbeeldfunctie zeer serieus (o.a. door de toepassing in haar eigen gemeentehuis). Daarnaast gelooft ze sterk in de kracht van ‘sociaal bewijs’; zien en van elkaar leren spelen een belangrijke rol. Ze investeert hiervoor met succes in een kern/wijkgerichte aanpak. Hierdoor steken buurtbewoners elkaar aan met het ‘zonnepanelenvirus’.

Hardenberg heeft ook een energiebesparingscampagne opgezet en richt zich dus niet alleen op het opwekken van elektriciteit met zonnestroom. Het is een ambitieuze gemeente, en blijft actief op zoek naar antwoord op de vraag hoe ze verder de vraag aan kan jagen. De jury vindt dit lovenswaardig en heeft een suggestie voor de gemeente. Ze meent dat de aandacht voor zonnewarmte nog onvoldoende is, en roept de gemeente op om met dezelfde ambitie en enthousiaste als voor zonnestroom, nu ook zonnewarmte te omarmen.

Wageningen

Wageningen is op het gebied van zonne-energie een autoriteit in Nederland. De gemeente heeft dan ook al eerder hoge ogen gescoord tijdens eerdere Solar City verkiezingen, met als hoogtepunt het winnen van de Solar City 2013 award. Ook dit jaar toont de gemeente opnieuw een voortzetting van hun stevige ambitie. Wageningens gerealiseerde zonnestroomaandeel van 97 Wp/inwoner blijft echter nog wel achter bij dat van de andere genomineerde gemeenten.

Waar de aandacht voor zonnewarmte in Hardenberg nog te wensen overlaat, is deze er in Wageningen wel. Lokaal opwekken van zonnewarmte blijkt in Wageningen net zo vanzelfsprekend als het opvangen van die energie en het gebruiken voor opwekking van stroom. Zonne-energie zit in de DNA van deze gemeente en van haar inwoners. Van bejaarden tot studenten, van woningeigenaren tot huurders: iedereen lijkt gebruik te maken van de energie van de zon.

Wageningen heeft een zeer breed pakket van maatregelen ontwikkeld, die succesvol zijn/worden ingezet. Opvallend is het afschaffen van leges ten behoeve van de stimulering van zonneparken, een sterke beleidsmaatregel. Het succes van de gemeente komt onder meer door de samenwerking tussen de gemeente en de Stichting Zonne-energie Wageningen, en de goede link met de Universiteit.

Zwolle

De gemeente Zwolle is daadkrachtig en laat een duidelijke ambitie zien. Ze bewijst dat een degelijk zonne-energiebeleid met succes kan worden uitgevoerd, en is een voorbeeld voor veel Nederlandse gemeenten. Een mooie reden om Solar City 2016 te worden.  Op het gebied van de organisatorische inpassing van het beleid in de stad, administratie en stimulering laat Zwolle zich van zijn beste kant zien. Sterk hierin is de wijze waarop de gemeente een grote groep actieve partijen in Zwolle effectief ondersteund. Daarnaast toont een eigen gemeentelijke subsidieregeling de aanpakkracht van deze gemeente. Blauwvinger Energie is een mooi voorbeeld hoe de energietransitie aangejaagd kan worden. Zij weet heel veel Zwollenaren te enthousiasmeren voor de energietransitie en CEO’s van bedrijven tot stuurman/vrouw te maken van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Zo rekent men b.v. uit hoeveel geld er maandelijks gedachteloos uit de Zwolse economie stroomt en zoekt naar mogelijkheden om dit geld in de lokale economie te houden en in te zetten voor een klimaatneutrale stad. Het in kaart brengen en actief communiceren vanuit de incentives van burgers en bedrijven doet ze heel goed.

Binnen de gemeente Zwolle zijn een groot aantal mooie zonne-energieprojecten gerealiseerd, echter het aantal projecten met zowel BIPV als zonnewarmte valt hierin nog tegen. De jury had de ambitie van Zwolle voor zonnewarmte hoger ingeschat, en roept de gemeente, net als gemeente Hardenberg, op om zonnewarmte een plaats te gaan geven in hun beleid en realisaties.

Nationaal Solar Evenement

Afgelopen kalenderjaar ging Utrecht met de titel Solar City 2015 aan de haal. De gemeente Utrecht is dan ook in 2016 de gastheer voor het Nationaal Solar Evenement. Door experts vanuit de Nederlandse sector en vanuit de gemeente Utrecht wordt tijdens het evenement ingegaan op het esthetisch aantrekkelijk integreren van zonne-energiesystemen in gebouwen en infrastructuur door toepassing van nieuwe Nederlandse innovaties, maar ook de mogelijkheden van gemeenten om beleidsmatig de implementatie van nieuwe zonne-energieprojecten binnen hun regio versneld te ontwikkelen.

Het evenement richt zich specifiek op beleidsmakers vanuit gemeenten en nationale overheid, projectontwikkelaars uit de bouwsector en bedrijven uit de zonne-energiesector. Bezoekers worden in een halve dag op beknopte wijze bijgepraat. Het evenement wordt afgesloten met een netwerkborrel om elkaar beter te leren kennen en eventueel afspraken te maken om samen aan de slag te gaan met nieuwe zonne-energieprojecten. Publiek is welkom en kan zich aanmelden via www.solardays.nl om aanwezig te zijn.

Bron: Solar Days

Beeld : Publiek domein / Publiek domein