Opnieuw verdeeldheid na bekendmaking cijfers aandeel groene energie

Opnieuw verdeeldheid na bekendmaking cijfers aandeel groene energie

Vorige week kwam het CBS met cijfers over het aandeel groene energie in Nederland. Het verbruik van hernieuwbare energie is gestegen van 5,5% in 2014 naar 5,8% in 2015. Hoewel het energieverbruik uit wind, zon en aarde met 21 % toenam, bleef de groei van het verbruik uit biomassa met 2% flink achter.

De meningen over het wel of niet halen van de doelen uit het SER-Energieakkoord zijn al langere tijd flink verdeeld. Daar brengt de geringe groei van het aandeel groene energie geen verandering in. Er zijn partijen die zich nog steeds geen zorgen maken over het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord. Aan de andere kant de bedrijven, politieke partijen, en critici die nog harder roepen om een herziening van het Energieakkoord.

Minister Kamp laat aan de Volkskrant weten nog steeds niet ongerust te zijn. Volgens de minister van Economische Zaken zijn de cijfers over het aandeel groene energie ’precies zoals voorspeld.’ Kamp doelt daarmee op de voorspelling van het CBS, het ECN en PBL eind 2015 dat er tot 2017 een gestage groei zou plaatsvinden en nadien een versnelling. Volgens Kamp is het doel, om over vier jaar op 14% groene energie te komen, nog niet in gevaar.

Voldoende mogelijkheden

Ook de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft vertrouwen dat de doelen van het Energieakkoord worden bereikt. In een persbericht laat de NVDE weten dat het zeker teleurgesteld is in de groei van groene energie, maar roept daarbij op om juist nu vast te blijven houden aan de afspraken. De vereniging ziet aan de tender wind op zee, waar veel inschrijvingen op binnen zijn gekomen, dat er veel animo is om te investeren. Ook windenergie op land kan volgens de NVDE verdubbelen de komende jaren. Verder zien ze nog veel potentieel in diverse andere hernieuwbare vormen van energie. Zo is bij zonne-energie nog maar 2% van het beschikbare dakpotentieel benut. Kortom, er zijn nog voldoende mogelijkheden om naar een hernieuwbare energievoorziening in 2050 te gaan, laat de NVDE weten.

Kolencentrales sluiten

Eerder dan het CBS met de cijfers over het aandeel groene energie naar buiten kwam, liet Greenpeace in een artikel op Energiepodium al weten positief te zijn over het Energieakkoord. Wel met in het achterhoofd de voorspellingen over de groei van groene energie. De positiviteit van de milieubeweging komt voort uit de extra maatregelen die zijn aangekondigd door Kamp en Nijpels. ‘Sinds de Nationale Energie Verkenning in oktober 2015 een vrij onthutsend beeld schetste over de voortgang van het Energieakkoord, zijn er achter de schermen vele uren gemaakt en onderzoeken gedaan om nieuwe maatregelen overeen te komen. En met succes. Door al dit duw- en trekwerk zeggen nu ook de milieuorganisaties voor het eerst en uit de grond van hun hart: ja, we kunnen de afgesproken doelen voor 2020 echt gaan halen,’ laat Joris Wijnhoven, campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland, weten. Toch is volgens Wijnhoven de wereld daarmee nog niet gered: ‘Alles wat in het Energieakkoord staat is nuttig en nodig voor de omslag naar schone energie. Maar om op koers te komen om de ambitie van Parijs te halen is méér nodig: kolencentrales sluiten.’

Biomassa

Toch gelooft niet iedereen dat de doelen uit het energieakkoord gehaald zullen worden. De Telegraaf noemt de stijging van 0,3% van het verbruik van hernieuwbare energie ‘zorgwekkend’. Ook online-platform voor het MKB, Z24, ziet niet de zonnige kant in het hele verhaal. Vooral de bijstook van biomassa is volgens het zakenplatform een zwakke plek. Omdat de biomassa voor bijstook in de regel bestaat uit houtsnippers, die Nederland importeert uit Noord-Amerika, komt er ook weer extra CO2 uitstoot bij. Niet alleen van het transport maar ook bij het produceren van de houtsnippers. De CO2 die de bomen gedurende hun leven hebben opgenomen komt vrij bij verbranding. ‘Bijstook met houtsnippers is dus minder duurzaam dan het lijkt. En daarmee is de truc van Kamp om de energiedoelen te halen enigszins dubieus’, laat Z24 weten. In hetzelfde bericht van Z24 laat ook D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven weten dat het Energieakkoord niet toereikend is: ‘Van begin af aan was al duidelijk dat het Energieakkoord niet ambitieus genoeg was om de doelen ook daadwerkelijk te halen’…’Met beperkte maatregelen in het Energieakkoord, krijg je ook beperkte resultaten.’

Kompas voor de energiemarkt van de toekomst

Toevalligerwijs kwam Energie-Nederland net na de bekendmaking van de cijfers door het CBS met een plan om de energietransitie te versnellen: Het Kompas voor de energiemarkt van de toekomst. Ook de branchevereniging heeft duidelijke zorgen over het energieakkoord. Energie-Nederland stelt de reductie van CO2 als hoofddoel van de energietransitie. ‘Om de afspraken in Parijs waar te maken, hebben we een stevige ambitie nodig. Daarom gaan we voor 50% CO2 reductie in Europa in 2030’, zegt Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland.

Energie-Nederland ziet drie versnellingen die noodzakelijk zijn om deze ambitie te bereiken:

  • Versneld naar een CO2-arme, betrouwbare energieproductie
  • Versneld naar een nieuwe marktdynamiek
  • Versneld naar producten en dienstverlening voor consumenten

Op weg naar Energieakkoord 2.0

Medy van der Laan: ‘In dit Kompas kiezen we nadrukkelijk voor samenwerking met andere marktpartijen, netbeheerders, samenleving, NGO’s en overheden. Om de energietransitie te laten slagen hebben we twee dingen nodig: ambitie en samenwerking’. Daarnaast is volgens Energie-Nederland ook aandacht voor draagvlak dringend nodig. ‘Iedereen is voor groene energie, maar niet iedereen wil windmolens als uitzicht. Daarom willen leden van Energie-Nederland vroegtijdig om de tafel met alle betrokkenen. Participatie is in de energietransitie voor ons heel belangrijk’, aldus Van der Laan.