Zwolle gekozen als Solar City 2016

Zwolle gekozen als Solar City 2016

De vakjury van de titel Solar City 2016 heeft de gemeente Zwolle gekozen als beste gemeente van Nederland op het gebied van zonne-energie. Zwolle deed samen met de gemeenten Hardenberg en Wageningen mee in de strijd voor Solar City 2016.

Persbericht – De gemeente Zwolle is volgens de jury een voorbeeld op het gebied van gemeentelijk energiebeleid. Ze is daadkrachtig en laat een duidelijk beleid zien. Haar beleid voor zonne-energie is pragmatisch stimulerend voor haar inwoners en heeft tot langdurige resultaten geleid. Deze ingrediënten zijn volgens de jury de randvoorwaarden voor een succesvolle ontwikkeling van een duurzame gemeente.

Betrokken bewoners

Binnen de gemeente Zwolle zijn over een breed scala opvallend veel projecten gestart en door hun laagdrempelige karakter met succes gerealiseerd. Een andere, en belangrijke, succesfactor is de betrokkenheid van bewonersgroepen en lokale organisaties in de ontwikkeling van projecten. Met deze organisatorische inpassing van het beleid in de stad, administratie en stimulering laat Zwolle zich van haar beste kant zien. Sterk hierin is de wijze waarop de gemeente een grote groep actieve partijen in Zwolle effectief ondersteund. Daarnaast toont een eigen gemeentelijke subsidieregeling de aanpakkracht van deze gemeente. Blauwvinger Energie is een mooi voorbeeld hoe de energietransitie aangejaagd kan worden. Zij weet heel veel Zwollenaren te enthousiasmeren voor de energietransitie en CEO’s van lokale bedrijven tot stuurman/vrouw te maken van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Het in kaart brengen en actief communiceren vanuit de incentives van burgers en bedrijven doet deze Zwolse organisatie heel goed

Zonnewarmte

De jury concludeert dat de gemeente een hoge ambitie voor verduurzaming heeft en in het bijzonder voor de toepassing van zonne-energie, en is in staat om deze ambitie te vertalen in resultaten. De jury meent echter dat, ondanks de hoge overall beoordeling, op het gebied van zonnewarmte een verbetering mogelijk is. De jury roept de gemeente Zwolle op om ook voor zonnewarmte een actief beleid te ontwikkelen.

Aan de verkiezing kon worden deelgenomen door alle Nederlandse gemeenten.  Uiteindelijk kwamen Zwolle, Wageningen en Hardenberg bij de eerste beoordelingsronde als beste uit de bus. De jury bestond uit vertegenwoordigers van Klimaatverbond, Holland Solar, RVO Nederland, Vereniging Eigen Huis, Stichting Monitoring Zonnestroom, Solar Energy Application Centre en Solar Magazine.

Bron: Solar Days