Bedrijfsleven moet kansen energiebesparing pakken

Bedrijfsleven moet kansen energiebesparing pakken

De realisatie van energiebesparing door het bedrijfsleven blijft achter bij de gemaakte afspraken van het SER-Energieakkoord. Volgens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied liggen er wel degelijk kansen om deze achterstand in te halen.

Het bedrijfsleven levert met energiebesparing een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstellingen uit het SER-Energieakkoord. In opdracht van gemeenten en provincies ziet de Omgevingsdienst NZKG (OD NZKG) erop toe dat bedrijven voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing. De dienst stimuleert ook kennisdeling over deze thema’s. Naar aanleiding van een aantal recent verloren rechtszaken over energiebesparing, met een datacenter en een landelijke supermarktketen, nodigde de OD NZKG de Borgingscommissie onder leiding van de heer Nijpels uit voor een werkbezoek over de realisatie van energiebesparing door het bedrijfsleven. De OD NZKG voerde deze rechtszaken namens de gemeente Amsterdam, die inmiddels in beide zaken hoger beroep heeft aangetekend.

Ed Nijpels

Tijdens het werkbezoek aan de dienst in Zaandam op 3 juni, sprak Ed Nijpels, voorzitter van de SER Borgingscommissie en bewaker van het Energieakkoord, met een aantal wethouders duurzaamheid, de Omgevingsdienst NZKG en een aantal bedrijven over de praktijkervaringen met milieuregelgeving en over kansen voor energiebesparing door het bedrijfsleven. ‘Verduurzaming is een must. Erg nuttig om vandaag ervaringen uit de praktijk te horen, om de uitdagingen én de kansen beter in beeld te krijgen’, zegt Nijpels.

Praktijkervaringen

De Borgingscommissie sprak onder andere met de wethouders duurzaamheid Choho (Amsterdam), Emmer (Zaanstad) en Nederstigt (Haarlemmermeer), en de OD NZKG. De delegatie bezocht het nabijgelegen hoofdkantoor van Ahold om daar de praktijkervaringen te horen van het bedrijfsleven. Gesproken werd over hoe milieuregelgeving en het 10-puntenplan in de praktijk uitpakt voor het bedrijfsleven, dat een forse bijdrage moet leveren aan energiebesparing. De OD NZKG gaf de ondertekenaars van het SER-Energieakkoord tien kansen ter overweging mee, waarmee het bedrijfsleven geholpen kan worden om snel aan de slag te gaan.

Beschikbare instrumenten energiebesparing bedrijfsleven juni 2016

Borgingscommissie
Vertegenwoordigers van alle partijen die het Energieakkoord voor duurzame groei hebben ondertekend, vormen samen de SER-Commissie Borging Energieakkoord. Het gaat om werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden. De commissie, onder leiding van onafhankelijk voorzitter Ed Nijpels, draagt zorg voor de borging van het Energieakkoord.

Bron: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied