Onderzoek Nuon: Nederlanders willen vooruit met windenergie

Onderzoek Nuon: Nederlanders willen vooruit met windenergie

Windenergie vervult in de energietransitie een sleutelrol en de overheid moet daarin het voortouw nemen vindt de helft van de Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Necker van Naem onder ruim 2.200 Nederlanders in opdracht van Nuon.

Persbericht – Uit het onderzoek komt naar voren dat 67% positief is over de plannen om flink te investeren in windenergie, zowel op land als op zee en 39% van de Nederlanders vindt het geen probleem wanneer er windmolens binnen een straal van 1 km tot de woning worden geplaatst. Het verduurzamen van de energievoorziening is volgens het overgrote deel van de Nederlanders – 61% – dé manier om klimaatverandering tegen te gaan. Energie besparen heeft de voorkeur van 29% van de Nederlanders en één op de tien burgers vindt dat er niets hoeft te gebeuren tegen het klimaatprobleem.

Nederlanders zijn uiterst kritisch over de manier waarop de overheid omgaat met het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ruim 80% van hen vindt dat de overheid véél meer aan duurzaamheid zou moeten doen. Minder woorden en veel méér daden zijn volgens burgers nodig om te verduurzamen. Op dit moment wordt 5,6% van energie schoon opgewekt, terwijl dat volgens Europese afspraken over 3,5 jaar 14% moet zijn.

Verplichting goede optie

Burgers vinden dat de overheid de leiding moet nemen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dat kan door groene investeringen te stimuleren en duurzaamheid te bevorderen, maar ook het opleggen van verplichtingen via wet- en regelgeving is een goede optie, zo geeft 59% van de respondenten aan. Burgers zetten zichzelf na de (energie)bedrijven op de derde plaats om iets aan het klimaatprobleem te doen. Een kwart van de Nederlanders meent dat zij bijvoorbeeld zelf vaker de fiets zouden moeten pakken in plaats van de auto, minder vlees zouden kunnen eten of zonnepanelen aanschaffen.

Om de energievoorziening schoner te maken staat zonne-energie op de eerste plaats van het duurzame verlanglijstje – 52% van hen geeft hieraan de voorkeur. Windenergie staat op de tweede plek. Hoewel de CO2-uitstoot van kernenergie relatief laag is, is het maatschappelijk draagvlak ervoor ver te zoeken. Drie op de vier Nederlanders geeft aan dat deze vorm van elektriciteitsproductie de minste voorkeur heeft.

Over het onderzoek

Het onderzoek van Nuon is in april 2016 uitgevoerd onder 2.269 mensen in opdracht van Nuon door onderzoeksbureau Necker van Naem. Het onderzoek is representatief voor de Nederlandse bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, regio en sociaal-economisch profiel. Nuon liet het onderzoek uitvoeren in het kader van de energiedialoog waaraan het energiebedrijf wil bijdragen. Meer informatie over Nuon en duurzaamheid staat op www.nuon.nl/duurzaam.

Bron: Nuon

Beeld : Shutterstock