Waterschap Vallei en Veluwe opent fabriek voor productie van kunstmest uit rioolwater

Waterschap Vallei en Veluwe opent fabriek voor productie van kunstmest uit rioolwater

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de eerste Europese fabriek voor de productie van een commercieel kunstmest uit rioolwater geopend. De transformatie van de rioolwaterzuivering Amersfoort in een Energie- en Grondstoffenfabriek werd ondersteund door het EU LIFE+ subsidieprogramma.

Persbericht – Met de nieuwe installatie geeft het Waterschap een vooruitstrevend antwoord op de Europese en Nederlandse ambitie om met het gebruik van teruggewonnen grondstoffen bij te dragen aan een circulaire economie. In Nederland zijn er inmiddels zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties omgebouwd tot energie- en grondstoffenfabriek. Echter, de installatie in Amersfoort is de eerste die een direct te gebruiken kunstmest produceert dat verkocht wordt onder de naam ‘Crystal Green’.

Tijdens haar toespraak pleite Dijkgraaf Tanja Klip-Martin voor versoepeling van regelgeving om teruggewonnen grondstoffen onderdeel te laten uitmaken van de circulaire economie. ‘De kijk op afvalwater is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd en afvalwater is een bron van duurzame energie en grondstoffen geworden. Een uitzondering bestaat er per vandaag in Amersfoort waar het geproduceerde kunstmest direct ingezet kan worden in de land- en tuinbouw’, aldus Klip-Martin.

Energieneutraal

De rioolwaterzuivering Amersfoort is ontworpen om dagelijks maximaal 8,000 m3 rioolwater te zuiveren. Het slib dat vrijkomt bij het zuiveren van het rioolwater in Amersfoort en van drie omliggende zuiveringsinstallaties, wordt centraal vergist op de RWZI van Amersfoort. Jaarlijks wordt er hier ongeveer 12,000 ton geproduceerd ‘droog’ slib verwerkt. De kosten voor energie en het verwerken van het geproduceerde slib zijn hoog. Met de nieuwe installaties op Amersfoort wordt nu al het geproduceerde slib van de zuiveringsinstallatie zelf, maar ook dat van de installaties in Soest, Nijkerk en Woudenberg verwerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Eliquo’s LysoTherm proces. Met dit proces worden de structuren van het zuiveringsslib onder hoge druk en temperatuur gekraakt waardoor er nog meer biogas uit het slib geproduceerd kan worden. Hierdoor zal de RWZI Amersfoort energie neutraal functioneren en zal er jaarlijks een overschot aan groene stroom geleverd worden die voldoende is om ca. 600 huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien. Door de toepassing van dit procedé wordt er aanzienlijk bespaard op de energierekening en de kosten voor het verwerken van het slib.

Fosfaat

De bedrijfsvoering is verder geoptimaliseerd door gebruik te maken van Ostara’s Pearl® technologie waarmee fosfaat en stikstof wordt teruggewonnen uit ‘waterige reststromen’ die vrij komen bij het zuiveringsproces.

Fosfaat, dat wordt uitgescheiden via menselijke urine, is een vitale bron voor alles dat ‘groeit en bloeit’ op onze planeet. Deze niet vervangbare bouwsteen voor de productie van ons voedsel heeft eindige voorraden. Meststoffen die worden gebruikt om gewassen te laten groeien bevatten nu fosfaat dat gewonnen wordt uit mijnen in o.a. Marokko. Ostara’s oplossing voor de productie van Crystal Green is gebaseerd op hergebruik en dus op het gesloten kringloop principe.

Focus op efficiëntie en duurzaamheid

Naast het terugwinnen van de grondstof fosfaat en het terugbrengen van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater, genereert Vallei en Veluwe nu ook inkomsten uit de verkoop van de geproduceerde meststoffen.

De nieuwe installatie in Amersfoort heeft een productiecapaciteit van 900 ton Crystal Green per jaar. Naast een vergoeding voor het geproduceerde kunstmest bespaart Vallei en Veluwe ook op de kosten voor het gebruik van chemicaliën voor chemische fosfaatverwijdering, de kosten voor de eindverwerking van geproduceerd slib en de kosten van onderhoud en beheer van de installaties. Met een dominante focus op efficiëntie en duurzaamheid is de nieuwe innovatieve installatie een voorbeeld van circulaire economie. De energie-en grondstoffenfabriek in Amersfoort is mede mogelijk gemaakt door de Europese LIFE-subsidie, een subsidie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. De Europese Unie wil graag dat deze innovatieve aanpak van de kunstmestfabriek in Amersfoort ook navolging krijgt in de rest van Europa.

Circulaire economie

Robert F. Kennedy Jr., pleitbezorger, milieuadvocaat en commissaris bij Ostara, noemt dat de toepassing van Ostara’s technologie de circulaire economie realistisch maakt. ‘Door de technologie van Ostara hebben waterkwaliteitsbeheerders nu een oplossing in handen om de kwaliteit van het oppervlaktewater duurzaam en efficiënt te beheren en te verbeteren. De Ostara technologie is een aantrekkelijke oplossing voor het beheren van nutriënten in het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties, waarbij tevens een hoogwaardig kunstmestproduct wordt gemaakt. Hiermee wordt onze belasting van het milieu door de economie gereduceerd omdat er in een gesloten kringloop direct herbruikbare grondstoffen uit afval gewonnen worden’.

Bron: Ostara