Labelgate: opnieuw ingebrekestelling voor energielabel

Labelgate: opnieuw ingebrekestelling voor energielabel

Afgelopen vrijdag heeft Brussel de Nederlandse overheid opnieuw in gebreke gesteld voor het niet volledig doorvoeren van de Europese richtlijn voor het energielabel.

Deze ingebrekestelling met betrekking tot het implementeren van de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD – 2010/31/EU) is inmiddels de vierde tik op de vingers vanuit de Europese Commissie. Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst, BZK) bevestigde de nieuwe ingebrekestelling gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.

Over de inhoud van deze nieuwe ingebrekestelling, infringement in de taal van Brussel, geeft de Commissie vooralsnog geen informatie. Wel meldt Blok in zijn brief dat het zou gaan om ‘monumenten en het energielabel’. De EC formuleert het onderwerp van de infringement als ‘Non compliance with some provisions of Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings’. Dit klinkt als een kleinigheid, maar bij voorgaande infringement was sprake van een boete ter grootte van 90 miljoen euro.

Niet effectief, noch correct

De laatste ingebrekestelling werd ingetrokken omdat volgens Brussel op basis van de door minister Blok verstrekte informatie de EPBD volledig in Nederlandse wetgeving zou zijn doorgevoerd. ‘Maar,’ zo meldde Paul Hodson, Head of Unit van het Directoraat Generaal voor Energie van de Europese Commissie, ‘dat wil niet zeggen dat de implementatie in Nederlandse wetgeving van de richtlijn ook effectief en correct is gedaan.’

Naar verwachting betreft de ingebrekestelling zowel de methodiek (via internet) als het ontbreken van maatwerkadvies bij het energielabel. Het ontbreken van beoogd effect zou daar aan toegevoegd kunnen worden, zeker als Brussel kennis heeft genomen van de uitkomsten van de Rekenkamer, die in mei van dit jaar stevige kritiek uitte op het label en de methodiek.

Informele dialoog

Zoals eerder op deze site werd uiteengezet, is de Europese Commissie nog helemaal niet akkoord met de wijze waarop Nederland het verplichte energielabel voor woningen heeft geregeld. Vandaar dat sinds invoering van de (herziene) EPBD in 2010 de commissie al drie keer een ingebrekestelling heeft opgelegd. Eén daarvan is geseponeerd en twee zijn ingetrokken.

Sinds enige tijd kiest Brussel voor het voeren van een ‘informele dialoog’, juist ter voorkoming van een formele ingebrekestelling. In maart van dit jaar wees Blok daar op en stelde dat de wijze waarop het energielabel in praktijk functioneert een onderwerp van dialoog was. Dit informele overleg, dat overigens niet openbaar is, is blijkbaar mislukt. Terugkijkend blijft de vraag bestaan of Blok met zijn sussende toon de Kamer wel volledig heeft geïnformeerd.

Energie efficiëntie

Energie efficiëntie is voor Europa en Nederland het meest effectieve middel in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen. De EPBD-richtlijn richt zich op energieverbruik in de gebouwde omgeving. Onderdeel daarvan is het energielabel, voor zowel gebouwen als woningen. Voor woningen echter is het Nederlandse natte vinger label een slap aftreksel van hetgeen in de EPBD is beoogd. Blok mag aan de bak.