EU subsidie voor Smart Grids

EU subsidie voor Smart Grids

Het elektriciteitsnet is nog niet geschikt voor het wisselende aanbod van hernieuwbare elektriciteit. Om netten slimmer te maken met vraag- en aanbodsturing subsidieert de EU zes experimenten.

De elektriciteitsnetten in Europa zijn ingericht op de distributie van elektriciteit van conventionele centrales. Maar vanwege de snelle groei in hernieuwbare elektriciteit is modernisering noodzakelijk. Smart Grid oplossingen kunnen helpen het wisselende aanbod van hernieuwbare bronnen op te vangen.

GRID4EU

Het Europese project GRID4EU onderzoekt de mogelijkheden voor het integreren van duurzame elektriciteit in het bestaande net. Met de combinatie van energie efficiëntie, energie-opslag en ‘slimme’ automatisering wordt op zes verschillende plaatsen geëxperimenteerd. In Duitsland, Italië, Spanje, Zweden, Frankrijk en Tjsechië worden testlocaties met subsidie gesteund.

In Duitsland wordt een Multi Agent System getest dat gebaseerd is op monitoring. In Italië worden met behulp van opslag fluctuaties in vraag en aanbod opgevangen. Frankrijk test de inzet van ‘slimme’ waterboilers in combinatie met zonne-energie.

Met het GRID4EU project is zo’n 55 miljoen euro gemoeid, waarvan de helft vanuit Brussel wordt gefinancierd. Meer informatie is te vinden op GRID4EU.eu.