Rijk brengt publieke investeringen energieonderzoek terug op niveau 2011-2013

Rijk brengt publieke investeringen energieonderzoek terug op niveau 2011-2013

In 2015 investeerde de Rijksoverheid 181 miljoen euro in energieonderzoek en demonstratieprojecten. Dat blijkt uit de jaarlijkse ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek’ van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl)

Het publieke investeringsniveau, dat met 18% is gestegen ten opzichte van 2014, komt hiermee weer terug op het gemiddelde niveau van de periode 2011-2013. VEMW verwelkomt de ombuiging van de trend: ‘Wij vinden dat waar het Rijk nu een kwart van het energie-onderzoeksbudget aan energiebesparing besteedt, er meer geld uitgetrokken moet worden voor onderzoek naar besparingsmogelijkheden. Energiebesparing is de meest realistische en doelmatige manier om op korte termijn CO2-emissies te reduceren’, zegt algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW, kenniscentrum en belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers.

Meer dan de helft (54%) ging naar onderzoek voor de productie van duurzame energie. Voor onderzoek naar energiebesparing besteedde de Rijksoverheid een kwart.  Voor onderzoek naar de inzet van aardgas als schone fossiele energiebron werd 9% van het totaalbedrag ingezet.

Fundamenteel onderzoek

Opvallend is de stijging in fundamenteel onderzoek en demonstratieprojecten. De bijdrage aan industrieel onderzoek bleef met 32% ongeveer gelijk. Investeringen in experimentele ontwikkeling daalden de laatste jaren.

De ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek’ geeft jaarlijks inzicht in onderzoeksthema’s, -trends en -innovatie. De cijfers zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het energie- en innovatiebeleid van de overheid. Daarnaast gaan de uitkomsten naar het Internationaal Energieagentschap (IEA). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stelt de monitor op in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Lees de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek of het hele rapport Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek 2015.

Bron: RVO.nl