Duurzame Troonrede: Verduurzaming Nederlandse economie vergt ministerie van Duurzaamheid

Duurzame Troonrede: Verduurzaming Nederlandse economie vergt ministerie van Duurzaamheid

Maurits Groen, duurzaamheidsgoeroe en nummer 1 van de Duurzame Top 100, heeft tijdens Duurzame Dinsdag de Duurzame troonrede uitgesproken. Groen pleit onder andere voor een coördinerend ministerie van Duurzaamheid in Nederland.

Maurits Groen haalt aan het begin van zijn Duurzame Troonrede aan dat, ‘ook al is de gemiddelde mondiale temperatuurstijging nog slechts 1 graad, de negatieve gevolgen van klimaatontwrichting zich inmiddels overal ter wereld al beginnen te manifesteren -ook in Nederland, zij het vooralsnog op beperkte schaal.’

Groen vindt het verheugend dat het gelukt is om in Parijs een klimaatverdrag te sluiten, en dat het door de ratificatie van China en de VS het er naar uit ziet dat het binnen een jaar van kracht wordt. Hoe verheugend ook, Groen vindt het ook opmerkelijk: ‘omdat talrijke regeringen voor vele tientallen procenten van hun staatsinkomen momenteel nog afhankelijk zijn van inkomsten uit olie, steenkool en aardgas.’

Volstrekt onhaalbaar

Toch denkt ook Groen dat het Parijse klimaatverdrag volstrekt onhaalbaar is: ‘ ’Parijs’ heeft aangegeven dat het streven een maximum van 1,5 graad Celsius moet zijn. Voor alle duidelijkheid: dat zou betekenen dat de mensheid het gebruik van fossiele energie binnen tien jaar geheel tot nul zou moeten hebben teruggebracht. Geen kilo kolen, geen liter olie en geen kuub aardgas meer – forever. Het goede nieuws is echter dat in elk geval voor Nederland is onderzocht en uitgerekend dat een transitie van fossiel naar duurzaam binnen 15 jaar wel degelijk haalbaar is, en dat onze energiekosten dan nota bene niet eens hoger worden. De binnenkort verschijnende geactualiseerde studie van Urgenda toont dat aan.’

Groen kaart in de parijs aan dat dit ook voor Nederland een ongekende inspanning vergt en dat het gevoel voor werkelijke urgentie daarvoor tot in de vezels van de samenleving moet zitten. ‘Ook de regering kan –en moet!- daartoe een andere houding aannemen. Tot nu toe heeft het de regering die noodzaak, laat staan de urgentie ervan volstrekt niet laten zien,’ zegt Groen.

Alomvattend plan

Groen roept in de Duurzame Troonrede op tot een alomvattend plan voor de verduurzaming van de Nederlandse economie: ‘Want er zijn talloze wetten, regels, perverse subsidieregelingen en andere belemmeringen die de overgang van de petro- naar de bio-economie in de weg zitten. Dit vergt een coördinerend ministerie van Duurzaamheid, waarin de huidige ministeries van EZ en I&M worden samengevoegd.’

Groen maakt duidelijk dat er meteen flinke stappen gezet moeten worden: ‘Het is zeer wenselijk dat de regering het beroep in de Urgenda-zaak intrekt en daarmee aangeeft samen met burgers en bedrijven te willen optrekken. Een tweede lakmoesproef is het op korte termijn sluiten van álle kolencentrales. Dat lijkt kapitaalvernietiging, maar het in bedrijf houden ervan is bijdragen aan tóekomstvernietiging. Bovendien is sluiting ook de goedkoopste manier om te voldoen aan de rechterlijke uitspraak over CO2-uitstootvermindering. Daarnaast scheelt het miljoenen Canadese bomen die anders versnipperd als gesubsidieerde kolenbijstook zouden dienen.

Krachtige klimaatwet

Groen pleit voor een krachtige Klimaatwet, met daarin verankerd het principe van een forse en stijgende CO2-uitstootbeprijzing, die moet dienen als effectief sturingsinstrument van het Kabinet.

Naast dat Groen verschillende plannen heeft voor woningen, kantoren, energieverbruik en vervoer, is hij ook blij te zien dat er in de samenleving al behoorlijk wat gebeurt. Zoals bijvoorbeeld de stormachtige groei van zonnestroom, en te vlucht in de ontwikkeling van windenergie. Verder denkt Groen dat er belangrijk rol is weggelegd voor het onderwijs: ‘Zeker in deze tijd, waarin veel traditionele maatschappelijke en levensbeschouwelijke verbanden losser zijn geworden of zelfs verdwenen, is het zelfstandig leren nadenken over waarden een belangrijke taak voor het onderwijs.’

Earth Overshoot day

Groen haalt in zijn Duurzame Troonrede als laatste aan dat alles geen verre bedreiging is maar een urgente actualiteit: ’Earth overshoot day’ viel dit jaar al op 8 augustus. Dat wil zeggen dat we als mensheid van 9 augustus tot en met 31 december meer van de aarde vragen dan verantwoord is. We teren ernstig in op ons natuurlijk kapitaal. Zo wordt inmiddels een verbijsterende 50% van alle diersoorten op aarde met uitsterven bedreigd. Tekenend is, dat ook vier van de zes mensachtige apensoorten zeer ernstig bedreigd worden. Alleen met de soort ‘homo sapiens’ gaat het uitstekend. Tot nu toe.’

Lees hier de hele Duurzame Troonrede van Maurits Groen

Bron: Duurzame Dinsdag