Update Vakbeurs Energie – Fiscaal voordeel voor investeringen in duurzame energie

Update Vakbeurs Energie – Fiscaal voordeel voor investeringen in duurzame energie

De Energie-investeringsaftrek is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.

Met EIA kunt u 58% van de investeringen van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

EIA

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA voldoen aan energieprestatie-eisen en bevorderen doelmatig gebruik van energie. In de Energielijst 2016 staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA. Naast een lijst met energiebesparende technieken bevat de Energielijst 2016 informatie over de werking van de regeling.

SDE+

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

VakbeursEnergie

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de investeringen in de duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit.

De SDE+ 2016 najaarsronde start op dinsdag 27 september 2016 om 9.00 uur en eindigt op donderdag 27 oktober om 17.00 uur. Het totaalbudget voor de najaarsronde is € 5 miljard.

Registreer hier direct voor uw bezoek aan de Vakbeurs Energie.

 

VakbeursEnergie-slider