Vakbeurs Energie – Provincie Noord-Brabant plaatst windmolens langs A16

Vakbeurs Energie – Provincie Noord-Brabant plaatst windmolens langs A16

 
In 2020 wil de provincie Noord-Brabant 14% van het energiegebruik duurzaam opwekken. Daarom neemt de provincie samen met een viertal Brabantse gemeenten het initiatief om langs de A16 windmolens te realiseren.

De windmolens moeten in totaal 100 megawatt aan energie gaan leveren voor ruim 63.000 huishoudens. Dat betekent dat er naar verwachting tussen de 30 en 40 windmolens komen te staan langs de snelweg, die het Hollands Diep met de Belgische grens verbindt. Met onder meer dit project wil de provincie het percentage aan duurzaam opgewekte energie in 2020 opkrikken naar 14%. Een mooie tussenstap naar de echte Brabantse ambitie: een energieneutrale samenleving in 2050.

De provincie als regisseur

De gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert hebben aan de provincie Noord-Brabant gevraagd regisseur te zijn in het proces om deze windmolens te realiseren. Dat betekent dat de provincie nu een milieueffectrapportage uit gaat voeren om te onderzoeken op welke plekken windenergie mogelijk is. Deze zomer is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau verschenen, de zogeheten inhoudsopgave van de MER.

Eén van de voorwaarden die dit project zo bijzonder maakt, is de eis die gesteld wordt over de zogenoemde sociale randvoorwaarden: een deel van de opbrengsten die de windmolens leveren moet terugvloeien naar de samenleving. Bijvoorbeeld door burgers en bedrijven mee te laten investeren bij de aanleg, zodat zij daar rendement uit halen. Of door de afname van lokaal geproduceerde energie. Op deze manier willen provincie en gemeenten de lusten en lasten van de komst van windmolens eerlijk verdelen.

VakbeursEnergie

Bezoek provincie Noord-Brabant op Vakbeurs Energie

Het project Windenergie A16 is slechts één van de projecten waarmee regio Brabant aan de weg timmert voor een duurzame Brabantse samenleving. Wilt u weten waar de regio nog meer mee bezig is op het gebied van duurzame energie en energiebesparing?

Kom langs bij het Regio Brabant Paviljoen op Vakbeurs Energie, stand 04.A018. De duurzame-energiespecialisten van de provincie vertellen u graag meer.

 

Registreer hier direct voor uw bezoek aan de Vakbeurs Energie.

 

VakbeursEnergie-slider