Subsidie energiebesparing eigen huis goed van start

Subsidie energiebesparing eigen huis goed van start

Huiseigenaren en VvE’s die minimaal twee isolatiemaatregelen nemen kunnen rekenen op subsidie. De regeling subsidie energiebesparing eigen huis die vorige maand is opengesteld, telt ruim 1300 aanvragen voor totaal 4,7 miljoen euro subsidie.

In het Belastingplan 2016 werd afgesproken energiebesparing in de koopsector een extra impuls te geven. Onderdeel daarvan is de regeling voor energiebesparing eigen huis. Voor de periode van 15 september jl. tot 1 maart 2017 is 20,5 miljoen beschikbaar. De telling op 10 oktober laat 1314 aanvragen zien met een totaal geclaimd subsidiebedrag van 4.721.332 euro; een mooie start van de regeling. Eind vorig jaar werd in het Belastingplan hiertoe besloten omdat bestaande regelingen nog weinig resultaat lieten zien.

Nationaal Energiebespaarfonds hapert

Zo komt het gebruik van het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF), met laagrentende leningen voor energiebesparende maatregelen aan koopwoningen, maar langzaam op gang. In 2014 werd slechts 6 miljoen euro aan leningen verstrekt, in 2015 bedroeg dat 16 miljoen en over lopend boekjaar is tot nu toe 27 miljoen euro aan leningen uitgezet. Ook de ISDE, de investeringssubsidie duurzame energie heeft nog niet veel impact. Van de beschikbare 70 miljoen voor dit jaar was ultimo september ongeveer één derde benut.

De impuls van 100 miljoen is onder andere bedoeld voor eigenaar-bewoners en VvE’s voor isolatiemaatregelen, voor energieadvies voor VvE’s, een verbeterplan voor het NEF, voor marketing van een regionale aanpak en jawel, een ‘activerende voorlichtingscampagne’ met de titel ‘Energie besparen doe je nu’. Dit staat te lezen in de Kamerbrief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok. Huiseigenaren moeten niet te lang wachten: de regeling staat open tot eind februari en ‘op is op’.

Meer over de regeling: RVO

Beeld : Energiesprong - Stroomversnelling / Frans Hanswijk