Aandeel duurzame energie glastuinbouw Westland kan groeien

Aandeel duurzame energie glastuinbouw Westland kan groeien

Het aandeel duurzame energie in de glastuinbouw van Westland kan groeien doordat de warmteproductie afneemt en er meer duurzame energieprojecten komen. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research, voorheen LEI.

Persbericht – Uit het onderzoek, in opdracht van de gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland is ook gebleken dat de hoeveelheid warmte die de glastuinbouw in de gemeente Westland kan vervangen door alternatieven naar verwachting de komende jaren blijft afnemen. Van de in totaal 15,8 petajoule (PJ) warmteproductie van de Westlandse glastuinbouw kwam in 2015 bijna 10 PJ (ruim 60%) in aanmerking voor vervanging door een duurzamer alternatief zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de technische bedrijfsvoering en bestaande duurzame energieprojecten.

Duurzame energieprojecten

Voor 2020 is de totale warmteproductie geschat op 12,1-13,1 PJ en de vervangbare hoeveelheid tussen de 2,0 en 7,9 PJ. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door verandering van de sectorsamenstelling en krimp van het sectorareaal, selectievere inzet van warmte, verschuiving van de elektriciteitsproductie met warmtekrachtkoppeling van verkoop naar eigen gebruik voor de toenemende belichting, en de realisatie van duurzame energieprojecten. In deze ontwikkelingen volgt de Westlandse glastuinbouw de landelijke trend in de sector.

De spreiding in de vervangbare hoeveelheid warmte in de nabije toekomst komt doordat er naast concrete projecten ook nog plannen voor duurzame energieprojecten en gebruik van restwarmte in de Westlandse glastuinbouw op de tekentafel liggen. Door daling van de totale warmteproductie en toename van het gebruik van duurzame energie, zal het aandeel duurzaam in de toekomst groeien.

Westland

Het Westland is een belangrijke spil in de internationale glastuinbouw. De gemeente, die ruim 20% van de Nederlandse glastuinbouw huisvest, heeft de ambitie om de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland te worden. Een kwantitatief streven is er niet, maar als gekeken wordt naar het aandeel duurzame energie zit de Westlandse glastuinbouw op het gemiddelde van de landelijke glastuinbouw. In ontwikkeling zijnde en potentiele duurzame energie projecten in het Westland kunnen deze aandelen doen toenemen. In het Westland zijn de kansen hiervoor het grootst in de noordelijke, oostelijke en zuidelijke gebieden in de gemeente, stellen de onderzoekers.

Bron: Persbericht Wageningen University & Research