RIVM: Nationale EnergieAtlas helpt energietransitie versnellen

RIVM: Nationale EnergieAtlas helpt energietransitie versnellen

In opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Netbeheer Nederland en een aantal pioniersgemeentes is de nieuwe Nationale EnergieAtlas ontwikkeld. Het moet gemeenten, bedrijven en burgers helpen om de overgang naar duurzame energie te versnellen.

Persbericht – Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft de Nationale EnergieAtlas op 26 oktober gelanceerd tijdens de Nationale Klimaattop 2016 in Rotterdam. De atlas toont op kaarten de mogelijkheden voor verschillende vormen van duurzame energie, tot op straat- of zelfs gebouwniveau. Door combinaties van kaarten te maken in de Nationale EnergieAtlas kan eenvoudig gezocht worden naar de lokaal meest gunstige verduurzamingsopties. Voorbeelden zijn kaarten over energieverbruik per huishouden of bedrijf, mogelijke locaties voor zonnepanelen op gebouwen en het hoogspanningsnet in Nederland.

Behalve kaarten biedt de Nationale EnergieAtlas ook achtergrondinformatie bij een deel van het kaartmateriaal, dat eenvoudig is op te roepen door op het betreffende deel van de kaart te klikken. Zo is van diverse installaties, zoals stortgasinstallaties en windturbines, een lijst op te vragen met specificaties en zijn trendrapporten voor het energieverbruik opgenomen.

RIVM

Het beheer van de Nationale EnergieAtlas is belegd bij het RIVM. Het RIVM beheert al de Atlas Leefomgeving en de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Daarmee is de Nationale EnergieAtlas de derde digitale atlas, die bij het RIVM in het beheer komt. De atlassen bieden professionals en burgers gelijke startinformatie om een geïnformeerde keuze maken voor de inrichting van hun leefomgeving. Of het nu gaat om het duurzaam gebruik maken van het natuurlijk kapitaal bij klimaatmaatregelen of het vinden van een geschikte locatie voor een nieuwe school, de atlassen tonen de mogelijkheden.

Bron: Persbericht RIVM