Meterdata toch slimmer gebruikt

Meterdata toch slimmer gebruikt

De ACM komt met een uitbreiding van de informatiecode rond de energiedata van elektriciteit en gas. De ‘slimme’ meterdata kan slimmer benut worden door kwartierdata uit te lezen.

De informatiecode regelt de omgang met energiedata en uitlezing van meters, waaronder de slimme meter. De data van de slimme meter voor elektriciteit en de daaraan gekoppelde gasmeter wordt ieder etmaal via gsm verzonden naar de dataserver van Energie Data Services Nederland. In zo’n databestand staan meterstanden voorzien van datum en tijdcode, voor elektriciteit per kwartier en voor gas per uur. De meterstanden genomen over een bepaalde periode vormen uitgangspunt voor de energiefactuur.

Energieleveranciers bepalen aan de hand van zogenaamde profielen het verwachte energieverbruik. Voor balans op het net wordt dat voortdurend bijgesteld. Maar door de toename van lokale opwekking en veranderende gebruikspatronen is er steeds vaker sprake van dreigende onbalans. Hierdoor komen leveranciers stroom tekort, of houden ze over. Dit leidt tot extra kosten die de leveranciers verwerken in de verbruikskosten van kleinzakelijke en huishoudelijke ‘profielverbruikers’.

Inspelen op daadwerkelijk verbruik

De slimme meter is natuurlijk helemaal niet slim en doet weinig meer dan het verbruik registreren en als databestandje klaarzetten voor uitlezing op afstand. De wijziging van de informatiecode maakt het mogelijk de kwartierwaarden voor elektra te gebruiken, waardoor een verbeterd inzicht in het actuele verbruik ontstaat. Dit zou bijdragen aan efficiëntie en leiden tot lagere kosten voor huishoudens en kleinzakelijke verbruikers. Ook wordt het mogelijk nieuwe diensten te ontwikkelen.

Tijdsafhankelijk tarief

Deze aanpassing is een stap in de richting van flexibilisering van de tarieven voor elektriciteit. Op kleine schaal gebeurt dit al in proeven met ‘smart grids’, waar met demand side management het elektriciteitsverbruik van apparaten gestuurd wordt. Met de toename van duurzame energieopwekking uit bronnen als zon en wind zullen fluctuaties op het net alleen maar toenemen. Met actuele verbruiksgegevens en actieve vraagsturing is de balans op het net beter te bewaken.

Lees meer bij ACM