Meerderheid Nederlanders staat niet open voor vervanging aardgas

Meerderheid Nederlanders staat niet open voor vervanging aardgas

Meer dan de helft van de Nederlanders wil niet dat de gemeente op korte termijn met plannen komt voor de vervanging van aardgas, tegenover 38% die dat wel wil. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau onder 1.859 respondenten.

Persbericht – Het zijn vooral de jongeren die wel open staan voor duurzame alternatieven om te verwarmen en koken. Hoe jonger de respondenten zijn, hoe vaker zij aangeven op korte termijn van het aardgas af te willen. Van de 18 tot 24-jarigen geeft 48% dit antwoord, tegenover 32% van de 55-plussers.  Van de respondenten geeft 10% aan geen aardgas te gebruiken voor verwarmen en koken, terwijl de realiteit is dat slechts 5% van de huishoudens in Nederland geen aardgas gebruikt. Oudejans: ‘We merken dat veel Nederlanders zich niet beseffen dat aardgas, behalve voor koken, ook voor verwarmen en warm water wordt gebruikt. Maar liefst 80% van het aardgas in een huishouden wordt gebruikt voor verwarming. Omdat de cv-ketel meestal niet in het zicht staat, is niet iedereen zich hier van bewust’, zegt Jade Oudejans, projectmanager van HIER verwarmt bij het HIER klimaatbureau.

Mensen betrekken

Ruim de helft van de Nederlanders wil wel graag betrokken worden bij de keuze voor het alternatief voor gas in hun wijk, terwijl bijna een derde erop vertrouwt dat de gemeente een juiste keuze maakt. Ook hier zijn het weer de vaker aangeven op hun gemeente te vertrouwen. Oudejans. ‘Om onze energievoorziening duurzaam te maken en klimaatverandering tegen te gaan, moeten we stoppen met het gebruik van aardgas in woningen en gebouwen. Een gigantische operatie, want ruim zeven miljoen Nederlandse huishoudens gaan op een andere manier koken en verwarmen. Voor veel mensen leidt deze overgang tot grote veranderingen, daarom is het belangrijk hen hier op tijd bij te betrekken.’

In een eerder onderzoek van het HIER klimaatbureau, was 47% van de respondenten het er mee eens dat huishoudens moeten stoppen met het gebruik van aardgas. Als het dichterbij komt, wordt dat percentage kleiner. In dit nieuwe onderzoek geeft namelijk nog maar 38%van de ondervraagden aan te willen dat de gemeente op korte termijn – binnen vijf jaar – met plannen komt voor de vervanging van aardgas in hun wijk. Meer dan helft (52%) wil dat niet.

HIER verwarmt

In 2050 moet de energievoorziening in Nederland volledig duurzaam zijn. Dat betekent dat ruim zeven miljoen huishoudens op een andere manier moeten gaan verwarmen en koken. Via de website www.hierverwarmt.nl informeert het HIER klimaatbureau bewoners over de alternatieven en de plannen voor de vervanging van aardgas in hun buurt.

Bron: Persbericht HIER klimaatbureau