Alles over salderen en de salderingsregeling

Alles over salderen en de salderingsregeling

Salderen is het best gelezen onderwerp op deze site, nu tot in de Tweede Kamer aan toe de salderingsregeling en de door minister Kamp aangekondigde evaluatie met regelmaat op de agenda verschijnt. Maar aan duidelijkheid ontbreekt het nog steeds.

Salderen is het kunnen verrekenen van zelf opgewekte stroom met zonnepanelen, met de ingekochte stroom tegen inkoopsprijs inclusief energiebelasting. Dit geldt alleen voor kleinzakelijke elektriciteitsaansluitingen en voor huishoudens. Eigenaren van zonnestroominstallaties die op jaarbasis salderen dragen op deze manier minder energiebelasting af dan op basis van het totale eigen jaarverbruik verwacht zou mogen worden. De schatkist loopt dus energiebelasting mis: derving. Salderen is dus geen subsidie, al wordt het wel vaak zo genoemd.

Met salderen een korte terugverdientijd

Toch zit de salderingsregeling wel in de sfeer van subsidie: dankzij de lagere kosten voor energie wordt de investering in zonnepanelen sneller terugverdiend. Salderen helpt daarbij. Zonder salderen zou de terugverdientijd afhankelijk van de installatie makkelijk verdubbeld kunnen worden. Ook bestaat het idee van ongelijkheid: particulieren zonder spaargeld of een inkomen dat niet groot genoeg is om de investering in zonnepanelen te kunnen dragen, betalen méér voor hun energie dan particulieren met een spaarpot. Door de derving op energiebelasting en het ongelijk stimuleren staat de salderingsregeling ter discussie.

Nog geen duidelijkheid

Het lijkt onvermijdelijk dat de bestaande regeling gaat veranderen. Ook al zijn veel partijen daar mordicus tegen. De solarbranche, zonnekoepel Holland Solar, maar ook partijen als Vereniging Eigen Huis bepleiten voortzetting van de salderingsregeling. In het ‘Dossier Salderen‘ gaan we in op de regeling en volgt EnergieOverheid de ontwikkelingen rond het salderen.

Lees het ‘Dossier Salderen‘ op EnergieOverheid met een overzicht van gerelateerde berichten.

Meer over salderen:

Wanneer zijn zonnepanelen rendabel? Bekijk de cursus van EnergieOpleidingenBusinesscase Zonne-energie voor Gebouwen
Beeld : Shutterstock / Shutterstock