Energie besparen met traditionele radiatoren, het kan

Energie besparen met traditionele radiatoren, het kan
PARTNERBIJDRAGE

Doordat regels omtrent bouwwijze en toepasbare energiebesparende maatregelen geregeld worden geoptimaliseerd wordt er steeds energie efficiënter gebouwd. We zien hierdoor dat traditionele verwarmingsmethodes worden vervangen. Radiatoren maken plaats voor vloerverwarming.

Nieuwbouw vindt plaats op basis van actuele regelgeving en besluiten zoals onder andere beschreven in het bouwbesluit dat z’n jaarlijkse wijzigingen en actualiseringen herbergt. Hierdoor worden nieuwe woning gebouwd met als doel zo min mogelijk energie te verliezen waardoor het energie verbruik zo laag mogelijk is.

CV-ketels maken plaats voor hybride systemen. Warmtepomp systemen die op zeer efficiënte wijze gebruik maken van lucht/water of rest energie uit bijvoorbeeld riool systemen. Kortom, in Nederland zijn we ten aanzien van de energie transitie hard aan de weg aan het timmeren door innovaties te omarmen en in rap tempo toe te passen in onze manier van denken, bouwen en verwarmen.

Bestaande woningen en gebouwen optimaliseren, hoe zit het daar mee?

De overheid stimuleert hiervoor middels subsidies met name in energiebesparende maatregelen. De gedachte hierachter is natuurlijk prima en simpel. Hoe minder energie er verloren gaat, hoe minder energie er nodig is om het gebouw/de woning te verwarmen. Maar ondanks alle energiebesparende maatregelen gaat er nog steeds veel energie verloren. Het probleem zit hem in de vaak traditioneel aangelegd centrale verwarming op basis van radiatoren en een gasgestookte cv-ketel in ‘oude’ bebouwing. Het gebrek aan regelgeving en ontbreken van bepalingen in bouwbesluit ten aanzien van toepasbare regeltechniek zorgt ervoor dat radiatoren niet efficiënt omgaan met energie met als gevolg dat gasgestookte hr-ketels niet optimaal kunnen presteren. Het gevolg hiervan is dat ondanks energiebesparende maatregelen en stimulerende subsidies om de burger in beweging te brengen de woning na- te isoleren, er niet voorkomen wordt dat er nog steeds onnodig veel energie verloren gaat via het rook-gaskanaal van de woning.

Doordat in bestaande installaties van ‘oude’ woningen radiatoren (vaak vanuit een kosten afweging tijdens de aanleg hiervan) zijn voorzien van standaard kraanwerk en installatiemateriaal is er veel mogelijk om hierin verandering te brengen. De toegepaste standaard radiator kranen kunnen alleen de aanvoer van opgewarmd cv-water toestaan of afsluiten. Hierdoor wordt een radiator of in bedrijf gezet waardoor deze opwarmt en energie afgeeft aan de omgeving, of wordt deze functie stil gelegd als de radiator kraan wordt gesloten.

Radiatoren opgenomen in een centrale verwarming met Hoog rendement cv-ketel kunnen worden geoptimaliseerd zodoende een HR-ketel als gevolg hiervan op zijn beurt optimaal kan functioneren. Goed om te weten is dat een HR-ketel alleen optimaal en efficiënt zijn werk doet indien de temperatuur in de warmtewisselaar 58,6 graden of lager is.
Door traditionele radiator kranen te vervangen door moderne inregelbare radiator kranen, kunnen we de doorstroom van cv-water afstemmen op de grote/capaciteit van de radiatoren. Indien we dit doen, zal door energie onttrekking van het aangeboden cv-water de retourtemperatuur dalen. Doen we dit niet, dan kan in extreme gevallen de retourtemperatuur nagenoeg gelijk zijn aan de aanvoertemperatuur. Denk hierbij aan kleine radiatoren in badkamer of toilet. Indien hier niet op wordt ingeregeld dan zal in de meeste gevallen de doorstroming zo hoog zijn dat de onttrekking van energie uit het aangeboden cv-water nauwelijks meetbaar is op de retourleiding van zo’n radiator. Als gevolg hiervan kan de Hoog rendement cv-ketel niet terug moduleren naar een wenselijk temperatuur in de buurt van, of onder de 58,6 graden. Regelen we de radiatoren wel in, dan zal elke radiator een gegarandeerd en meetbaar lagere temperatuur afgeven op de retour cv-leiding ten opzichte van de aanvoer leiding. Als gevolg hiervan kan de branderautomaat optimaal regelen en zal de hr-ketel in plaats van start en stop acties op een temperatuur ver boven het HR-bereik, optimaal sturen op een zo laag mogelijke uitgaande cv-water temperatuur.

Vanaf dat moment is een cv-installatie hierdoor hydraulisch in balans, de cv-ketel moduleert, rookgas temperaturen zijn op minimaal niveau, het comfort niveau stijgt en de energiebehoefte is aanzienlijk verlaagt.
Omdat het grootste gedeelte van de woningen in Nederland is voorzien van een gasgestookte cv-installatie op basis van radiatoren kan de Overheid een grote stap maken indien ook deze maatregel wordt opgenomen in een stimuleringsfonds. De besparing op gasverbruik is zeer groot gezien het aantal gas huishoudens in Nederland. De reductie in CO2-uitstoot als gevolg hiervan heeft een significant effect op onze totale CO2 verlagingsdoelstellingen.