Forse daling tarieven landelijk netbeheer gas

Forse daling tarieven landelijk netbeheer gas

De transporttarieven van Gasunie Transport Services (GTS) voor 2017 dalen met gemiddeld 26% ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit het voorstel dat GTS op 20 maart 2017 heeft ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door ACM.

De ACM ontvangt het voorstel voor de tarieven veelal in september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de tarieven gelden. Voor 2017 was dat echter niet mogelijk omdat de ACM toen het methodebesluit voor GTS nog niet had vastgesteld. De ACM heeft dit methodebesluit op 23 februari 2017 vastgesteld. Naar aanleiding daarvan heeft GTS het tarievenvoorstel opgesteld voor tarieven die zullen gelden vanaf 1 juli 2017. In het voorstel houdt GTS rekening met de inkomsten die zij naar verwachting in de eerste helft van 2017 behaalt.

Het voorstel

Uit het tarievenvoorstel blijkt dat de transporttarieven, inclusief balancering en kwaliteitsconversie, dalen met gemiddeld 26% ten opzichte van 2016. De voorziene daling van de tarieven is volgens ACM voornamelijk het gevolg van de lagere inkomsten die GTS mag ontvangen in 2017. Daarnaast hanteert GTS in de eerste helft van 2017 nog de tarieven uit 2016, waardoor de tarieven voor de tweede helft van 2017 extra moeten dalen om daarvoor te corrigeren.  Het tariefvoorstel houdt direct verband met de marktgedragen afspraak met onder andere Energie-Nederland, waarbij is afgesproken dat de kosten van GTS worden vergeleken met andere Europese landelijke transportbeheerders.

GTS

GTS is de eigenaar en beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen. Deze kosten worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.

Het finale tarievenbesluit 2017 wordt verwacht eind mei. De GTS tarieven 2017 zijn van toepassing per 1 juli.

Bron: Energie Nederland