Gemeenten Zuidoost-Brabant tekenen contract Energiemanagementsysteem

Gemeenten Zuidoost-Brabant tekenen contract Energiemanagementsysteem

Begin dit jaar heeft de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) voor 18 gemeenten een aanbesteding uitgeschreven voor de aanschaf van een Energiemanagementsysteem (EMS). Afgelopen week is het contract ondertekend.

Uniek aan dit prestigieuze project is dat voor het eerst een omgevingsdienst voor zo veel gemeentes energiemanagement gaat uitvoeren inclusief volledig geautomatiseerde factuurcontrole van alle energiefacturen van de 18 deelnemende gemeenten. In het project wordt data verwerkt van 3890 energie aansluitingen. De omgevingsdienst verwacht ruim een half miljoen euro te gaan besparen voor de deelnemende gemeenten met deze dienst.

Met het energiemanagementsysteem wordt monitoring van gebouwen, openbare verlichting en tal van installaties mogelijk. Met de invoering van energiemonitoring willen de gemeenten grip krijgen op het energieverbruik en factuurcontrole mogelijk maken. Door fouten in facturen op te sporen en onnodig energieverbruik terug te dringen verwachten de gemeenten 2,75% op de energiekosten te kunnen besparen. Dat levert voor de gemeenten een bedrag op van bijna 200.000,- euro op jaarbasis.

Sunsolutions

SunSolutions heeft de aanbesteding gewonnen omdat deze Nijmeegse automatiseerder op energiegebied met haar software pakket eSight de krachtigste tool biedt voor de gevraagde factuurcontrole, energiemonitoring en mogelijkheden tot besparing. Het betreft een licentieovereenkomst met dienst. Tijdens het gebruik van de software geeft SunSolutions ook ondersteuning zodat de software ook daadwerkelijk doet wat het moet doen. Gekozen is voor een aanbesteding op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), waarbij de prijs voor 20% meetelt in de waardering en de kwaliteit voor 80%. De prijs was gebonden aan een plafondbedrag van € 109.673,- per jaar voor de structurele kosten van het systeem en een bedrag voor eenmalige kosten in het eerste jaar voor de implementatie van het EMS. Deze bedragen zijn gebaseerd op een voorzichtige prognose van besparingsmogelijkheden van 2,75% op de totale energiekosten van de deelnemende gemeenten.

eSight

De 3890 gemeenten gebruiken gezamenlijk jaarlijks 44 miljoen kWh aan elektriciteit en ruim 2,8 miljoen kubieke meter aardgas. ‘Met energiemonitoring wordt het mogelijk onnodig verbruik op te sporen, maar ook om energiebesparende maatregelen in kaart te brengen,’ zegt Siem Simonis, directeur SunSolutions. Met eSight kunnen uitgebreide analyses gemaakt worden en is het mogelijk op grenswaarden van verbruik alarmen in te stellen. Ook voorziet de applicatie in uitgebreide, geautomatiseerde rapportages. SunSolutions levert eSight als Software as a Service (SAAS) in een licentiemodel.

Met het energiemanagementsysteem eSight wordt data van energiemeters geautomatiseerd ingelezen, waardoor monitoring en analyse van het actuele verbruik mogelijk is. Leverancier SunSolutions verzorgt de implementatie van eSight. Simonis legt uit: ‘Gemeenten hebben te maken met een enorme hoeveelheid aansluitingen, variërend van kantoorgebouwen, tot sporthallen, maar ook rioolpompen, verkeersregelinstallaties en straatverlichting. Mutaties treden regelmatig op, vooral bij gebouwen en dan ontstaan makkelijk fouten.’ Maar ook in geregistreerd verbruik kunnen fouten voorkomen. ‘Met eSight wordt factuurcontrole mogelijk en alleen daardoor al zal een financiële besparing ontstaan.’

Bron: SunSolutions