Stadsverwarming halveert CO2-uitstoot steden

Stadsverwarming halveert CO2-uitstoot steden

Stadsverwarming in plaats van gasgestookte cv-ketels zorgt landelijk voor een halvering in de CO2-uitstoot in steden. Dat blijkt uit nieuwe rapporten van Nuon. In Arnhem en omgeving, Rotterdam, en Nijmegen was de uitstoot minimaal 75 procent minder.

Persbericht – Het warmtenet van Arnhem, Duiven en Westervoort was in 2016 één van de schoonste van Nederland. Daar is de CO2-uitstoot 85 procent lager dan verwarming door cv-ketels. Dat blijkt uit een rapportage van Nuon.

Stadsverwarming is vooral geschikt voor grootstedelijke gebieden met veel woningen op een relatief klein oppervlak, met voldoende warmtebronnen in de directe omgeving. Het warmtenet in Arnhem, Duiven en Westervoort is aangesloten op afvalverbrander AVR in Duiven. Woningen, bedrijven en instellingen in de drie Gelderse gemeenten krijgen daardoor verwarming en warm water dankzij warmte die vrijkomt bij het verbranden van huishoudafval uit de regio.

Alexander van Ofwegen, directeur Warmte van Nuon: ‘In Arnhem, Duiven en Westervoort is dankzij de stadsverwarming in 2016 de uitstoot van 38.076 ton CO2 vermeden. Dat is 85 procent lager dan verwarmen met gasgestookte cv-ketels. In 2015 was dit nog 77 procent.’ Landelijk gezien was de vermeden CO2-uitstoot dankzij stadswarmte in 2016 gemiddeld 51 procent, vergelijkbaar met 2015. In de regio Arnhem ligt dit percentage fors hoger, doordat de warmte afkomstig is van afvalverbrandingsinstallaties, terwijl op andere plekken ook gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld restwarmte uit elektriciteitsopwekking.

Klimaatneutraal

Vanwege Europese afspraken moet de gebouwde omgeving in Nederland in 2020 (zo goed als) klimaatneutraal zijn. Steeds meer gemeenten hebben daarom ambitieuze klimaatdoelstellingen en duurzaamheidsprogramma’s. Warmtenetten leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Volgens de doelstellingen van de Energieagenda van het kabinet wil Nederland vóór 2050 aardgasvrij zijn. Hiermee groeit de vraag naar alternatieve warmtebronnen, zoals stadsverwarming. Van Ofwegen: ‘Door het toevoegen van duurzame bronnen, zoals biomassa, maken we onze warmtenetten alsmaar schoner.’

De drie schoonste warmtenetten van Nuon waren in 2016:

  1. Arnhem, Duiven, Westervoort: 85 procent minder CO2.
  2. Rotterdam: 77 procent minder CO2.
  3. Nijmegen: 75 procent minder CO2.

 

De volledige CO2-reductierapporten van Nuon zijn hier beschikbaar.

Bron: Nuon