Proefbestand adresgegevens gemeentelijke gebouwen gezocht

Proefbestand adresgegevens gemeentelijke gebouwen gezocht

Rijkswaterstaat onderzoekt met CBS of het mogelijk is het jaarlijkse gas- en elektriciteitsgebruik van gemeentelijke gebouwen te publiceren.

Dit bericht verscheen eerder op Lokaal Klimaat Beleid.

Daarvoor is een proefbestand nodig van een gemeente, waarin de adressen van haar gemeentelijke gebouwen zijn opgenomen.

CBS beschikt over de gas- en elektriciteitsgebruiken van alle aansluitingen. Echter, CBS mag niet de gebruiken van individuele klanten, zoals gemeenten, publiceren. Toch hebben veel gemeenten daaraan behoefte, onder andere om hun eigen gebruik te benchmarken met dat van anderen.

Jaarverbruiken benchmarken

Als een gemeente toestemming geeft om het totale gas- en elektriciteitsgebruik van de panden in haar eigendom te publiceren, kan dat wel. Daarvoor moet CBS uiteraard een lijst hebben van de adressen van die panden, en toestemming van gemeenten die dat willen. Als voldoende gemeenten dat doen, kunnen we de jaarverbruiken, eventueel zelfs onderverdeeld in categorieën als scholen, sportaccommodaties enzovoorts, beschikbaar stellen en daarmee wellicht ook benchmarken.

Daarmee kunnen gemeenten worden gestimuleerd om zelf actief te sturen op het energiegebruik en de bijbehorende kosten, bijvoorbeeld via slimme meters en energiebeheersoftware. Immers, als men ziet dat andere gemeenten een stuk minder energie per gebouw, FTE of inwoner gebruiken, is dat de moeite waard om actie op te ondernemen.

Proefbestand gezocht

Om in te schatten of dit idee haalbaar is, willen we graag een proefbestand ontvangen van een of meer gemeenten. Omdat het gaat om geautomatiseerde gegevenskoppeling, moet zo’n bestand aan bepaalde eisen voldoen:

  • Bij voorkeur ontvangen we VBO-ids uit de BAG;
  • Als dat niet beschikbaar is, dan ten minste opgeschoonde, individuele adressen met enkelvoudige gescheiden adresvelden met daarin: postcode6, huisnummer, huisnummertoevoeging, en eventueel aanvullend straatnaam en een opmerkingenveld met eventueel aanvullende info per record.

Gemeenten die zo’n bestand kunnen leveren, desnoods over een deel van hun gebouwenvoorraad, kunnen contact opnemen met gert.nijsink@rws.nl.

Bron: Lokaal Klimaat Beleid