Dossiers

Dossier: Duurzaamheidslening voor burgers

Gemeenten kunnen hun milieu- en duurzame energie-doelstellingen onder andere realiseren door burgers aan te sporen te investeren in isolatie en duurzame energie-voorzieningen. Een lening op gunstige voorwaarden kan daarbij helpen. Gemeenten die leningen...
Dossier: Elektrisch rijden

Dossier: Elektrisch rijden

Laatste update: mei 2014 Eigenlijk is elektrisch rijden niets nieuws. Al in de 19e eeuw ontwierp de Nederlander Sibrandus Stratingh een elektrovoertuigje, waarschijnlijk de eerste ter wereld. De brandstofmotor werd echter steeds beter, waardoor...
Dossier: Openbare verlichting

Dossier: Openbare verlichting

Laatste update: voorjaar 2014 In Nederland gaat ongeveer 1,5 procent van de geproduceerde elektrische energie naar openbare verlichting (OVL). Het totale energieverbruik van alle OVL in Nederland is berekend op ongeveer 600.000 tot 700.000 MWh/jaar,...

Dossier: Wind op land

Update: voorjaar 2014 Nederland heeft grote plannen op het gebied van wind op land . In 2020 moet er minstens 6000 MW aan turbines op het vaste land staan, zo luidt de doelstelling van de overheid. Daarvoor moet nog veel gebeuren, want volgens...

Dossier: Zonne-energie en de overheid

Update: najaar 2013 Zonne-energie is in Nederland sinds 2012 aan een flinke opmars bezig. De voornaamste reden is dat zonnepanelen steeds goedkoper worden. Vooral voor kleinverbruikers, consumenten en MKB-bedrijven is het interessant om hierin te...
Salderen

Salderen

Huishoudens en kleinzakelijke elektriciteit-afnemers die zonnepanelen hebben geïnstalleerd kunnen gebruik maken van de salderingsregeling. Salderen houdt in dat de zelf opgewekte stroom verrekend wordt met afgenomen stroom, 'net metering' genoemd in ...