Dossier: Duurzaamheidslening voor burgers

energielabel huisGemeenten kunnen hun milieu- en duurzame energie-doelstellingen onder andere realiseren door burgers aan te sporen te investeren in isolatie en duurzame energie-voorzieningen. Een lening op gunstige voorwaarden kan daarbij helpen.

Gemeenten die leningen aan burgers willen verstrekken kunnen dat doen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het stimuleringsfonds neemt gemeenten of provincies al het administratieve werk uit handen. Gemeenten zijn vrij om te bepalen aan welke woning of aan welke bedrijven zij leningen willen verstrekken.

 • De Duurzaamheidslening is een lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-
 • Tot een bedrag van € 7.500,- geldt een looptijd van 10 jaar. Voor een hoger bedrag is de looptijd 15 jaar.
 • De lener krijgt altijd een rentekorting van 3% op de 10- of 15- jaars vaste rente van SVn.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort en kan altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost.

Vertrekpunt voor invoering van de Duurzaamheidslening in een gemeente is het opstellen van een duurzaamheidsverordening. Hierin staan de belangrijkste voorwaarden van de regeling vermeld, waaronder in elk geval dat:

 • de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente en SVn van toepassing is;
 • de gemeente de door SVn vastgestelde productspecificaties gebruikt.

Daarnaast vermeldt de duurzaamheidsverordening specifiek:

 • de definitie van de doelgroep(en);
 • de hoofdsom;
 • het jaarbudget;
 • welke maatregelen in aanmerking komen.

Er zijn op moment van schrijven (maart 2014) 180 Nederlandse gemeenten die de duurzaamheidslening verstrekken. In Limburg doen 33 gemeenten mee. In Zeeland kunnen alleen inwoners van Goes aanspraak maken op een duurzaamheidslening. Een exact en actueel overzicht van deelnemende gemeenten vindt u op de website van het SVn.

Het aanvragen van een duurzaamheidslening gaat vervolgens via de volgende stappen:

 1. Informeer bij uw gemeente of provincie of u in aanmerking komt. Als uw gemeente of provincie akkoord gaat met uw geplande energiebesparingsmaatregelen ontvangt u van uw gemeente of provincie een toewijzingsbrief. Hierin staan de hoofdsom van de lening, het rentepercentage en de looptijd van de lening.
 2. Van uw gemeente of provincie ontvangt u bij de toewijzingsbrief een aanvraagformulier, checklist en een model werkgeversverklaring. U vult het aanvraagformulier in en verzamelt alle informatie die u nodig heeft volgens de checklist. Stuur het aanvraagformulier en alle benodigde informatie naar SVn. Wilt u dat uw aanvraagproces vlot verloopt? Zorg er dan voor dat uw informatie compleet is.
 3. Als het aanvraagformulier en alle gevraagde stukken bij ons binnen zijn, nemen wij uw leningaanvraag in behandeling. Uw aanvraag wordt financieel getoetst op haalbaarheid.
 4. Bij een positieve toetsing ontvangt u een offerte met overeenkomst van geldlening. Hierin staan vermeld: het leenbedrag, de maandtermijn (rente en aflossing), het rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden. Bij de offerte met overeenkomst van geldlening ontvangt u een uitgebreide Toelichting op een Duurzaamheidslening en de Algemene bepalingen voor geldleningen.
  Bij een negatieve toetsing ontvangt u bericht van ons.
 5. Nadat de offerte met overeenkomst van geldlening is ondertekend, is het leenbedrag direct beschikbaar voor uitbetaling.
  Vanaf dat moment betaalt u elke maand via automatische incasso het afgesproken bedrag aan rente en aflossing.
 6. Het geleende bedrag wordt onder inhouding van de afsluitkosten in een bouwkrediet gestort. Door middel van declaratieformulieren die u van ons ontvangt kunt u de nota’s van de bedrijven die de energiebesparende maatregelen uitvoeren declareren. Als de werkzaamheden naar tevredenheid zijn afgerond, stuurt u de declaratieformulieren met de originele nota’s naar uw gemeente of provincie of naar een door uw gemeente of provincie aangewezen organisatie. Na akkoord van de gemeente of provincie betaalt SVn de kosten rechtstreeks aan de bedrijven uit. SVn betaalt nooit méér uit dan beschikbaar is in het bouwkrediet. Na afronding van de werkzaamheden stopt het bouwkrediet.

Het SVn brengt 2% afsluitkosten over de lening in rekening. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van de lening.